Stosunki termiczne w akwenie Morza Bałtyckiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosunki termiczne w akwenie Morza Bałtyckiego - strona 1 Stosunki termiczne w akwenie Morza Bałtyckiego - strona 2 Stosunki termiczne w akwenie Morza Bałtyckiego - strona 3

Fragment notatki:


Stosunki termiczne w wybranym akwenie Morza Bałtyckiego- Basen Bornholmski
Termika wód Bałtyku ma układ warstwowy. Układ letni charakteryzuje się najcieplejszą wodą w powierzchniowej warstwie, która przeważającej części Bałtyku wykazuje 14-16ºC, tylko w południowej części występuje temperatura 18ºC. Przy dnie najchłodniejsze temperatury utrzymują się w Zatoce Botnickiej, mniej niż 1,5ºC i wschodniej części Zatoki Fińskiej, mniej niż 2ºC. Ku zachodowi temperatura wód przydennych wzrasta do ponad 12ºC w Basenie Arkońskim, w Kattegardzie obniża się poniżej 8ºC. Czynnikami warunkującymi taki rozkład jest usłonecznienie i fakt, że w lecie formuje się zimna warstwa skoku termicznego, która hamuje wymianę cieplną, pod nią zalega chłodna woda z ubiegłej zimy. Z chwilą rozpoczęcia się ochładzania wód powierzchniowych pod koniec lata ogarnięte są one pionowymi prądami konwekcyjnymi. W związku z tym z upływem lata woda przy dnie ociepla się. Następuje wyrównanie układu termicznego jesienią i wiosną w całym profilu, temperatura przeważnie 4-6ºC, lekko wzrastająca w ciągu dnia. W zimie zazwyczaj północne zatoki Bałtyku pokryte są lodem, natomiast w Bałtyku Środkowym i Południowym w powierzchniowej warstwie wody temperatura wynosi ok. 2ºC. Przy dnie temperatury w Bałtyku Południowym dochodzą do 5-6ºC. Powierzchniowy rozkład temperatury wody w Bałtyku zimą przedstawia rys.1. Termika Basenu Bornholmskiego. Pionowy rozkład temperatur w ujęciu sezonowym przedstawia wyk.1. Latem, w sierpniu najcieplejsze wody stanowią wody powierzchniowe, których temperatura dochodzi do ok. 16ºC. Na głębokości 20-30 m formuje się warstwa termokliny. Najniższa temperatura wody latem występuje w warstwie przy dnie, gdzie dochodzi do ok. 5ºC. Przekrój termiczny w Basenie Bornholmskim przedstawia rys.2. Jesienią temperatura wody Basenu Bornholmskiego waha się od 7ºC w warstwie przy dnie do 10ºC w warstwie powierzchniowej. Warstwa termokliny obniża się, w stosunku do termokliny letniej, do głębokości 40-50 m. Zimą temperatura wód Bałtyku w tej strefie przybiera zupełnie inny rozkład niż w pozostałych sezonach, gdyż warstwa powierzchniowa jest chłodniejsza, wynosi ok. 3ºC, natomiast warstwa przydenna jest cieplejsza i wynosi ok.5ºC. Wiosną rozkład temperatury przedstawia się w następujący sposób, powierzchniowe warstwy wody osiągają temperaturę ok. 7,5ºC, a wody w tym czasie przy dnie są najchłodniejsze w całym roku, temperatura ich wynosi ok. 3,5ºC. Taka temperatura formuje się na głębokości 40 m. Z powyższych informacji i wyk.2, mówiącego o gradiencie temperatur wynika, iż największe zróżnicowanie występuje w sezonie letnim, gdzie wraz z głębokością obniża się temperatura wody. Najintensywniej to zjawisko zachodzi na głębokości od 10 do 50 m. W przydennej warstwie wody gradient temperatur jest stały. Jesienią gradient temperatur w warstwach powierzchniowych jest stały, natomiast na głębokości 30 m stopniowo obniża się i ponownie gradient temperatur wyrównuje się na głębokości 80 m. W sezonie zimowym gradient temperatur w przy powierzchniowej warstwie jest stały, ale na głębokości od 20 do 50 m stopniowo rośnie, z tego wynika, iż temperatura wody wzrasta. Następnie wraz z głębokością gradient temperatury maleje, co jest sygnałem na wyrównywanie się temperatury wody. Wiosną w przeważającej części gradient temperatury jest ujemny, czyli wraz z głębokością temperatura wody maleje. Najintensywniej spadek ten jest widoczny na głębokości od 10 do 50 m. Dalej wraz z głębokością n

(…)

… Bałtyckie.Wyd.PWN.1975.str.7-9,160-162
Oliwia Bigott
Przyroda, II rok
201312
Zasolenie wód wybranego akwenu w Morzu Bałtyckim-
Basen Bornholmski
Wody Morza Bałtyckiego są wodami słonawymi, wytworzonymi w wyniku utrudnionego połączenia z otwartymi wodami oceanicznymi. Wąskie gardło Cieśnin Duńskich stanowi obszar przejściowy pomiędzy wodami oceanicznymi a bałtyckimi. W czasie ciszy atmosferycznej, w idealnie spokojnych warunkach powierzchniowo płynie prąd wody bałtyckiej ku Morzu Północnemu o zasoleniu przeciętnie 14-16‰, ale są one wymieszane z wodami cieśnin o wyższym zasoleniu niż pozostałe wody Bałtyku. Natomiast dołem przepływa woda oceaniczna ku Bałtykowi o przeciętnym zasoleniu 20-22‰. Napływ wody oceanicznej odbywa się często w porze późnej jesieni. Morze Bałtyckie stanowi obszar rozcieńczania słonych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz