Stosowanie wymogu bezpośredniego stosowania - MPZP

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stosowanie wymogu bezpośredniego stosowania - MPZP - strona 1

Fragment notatki:

Stosowanie wymogu bezpośredniego stosowania art. 106 kpa przy uzgadnianiu i opiniowaniu projektu MPZP. Trudno jest zrozumieć motywy ustawodawcy, który wprowadził takie rozwiązanie legislacyjne, że nakazał bezpośrednie, a nie tylko odpowiednie stosowanie art. 106 kpa w toku uzgadniania i opiniowania MPZP. Może to budzić bardzo poważne trudności, a postawienie tego zarzutu, że nie stosowano w pełni art. 106 kpa może spowodować tę najgorszą sankcję w stosunku do MPZP, sankcję stwierdzenia nieważności planu na skutek naruszenia procedury przy jego sporządzaniu [nie ma wątpliwości, że art. 106 kpa stanowi przepis o charakterze proceduralnym]. Dalsza treść art. 106 kpa stanowi, że organ, do którego zwrócono się o wydanie opinii lub zajęcie stanowiska rozstrzyga to w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Jeżeli na postanowienie przysługuje zażalenie to przysługuje też skarga do WSA, czyli na te uzgodnienia czy zaopiniowanie projektu MPZP, jeżeli następują w formie postanowień to przysługuje zażalenie, a w konsekwencji skarga do WSA. Oczywiście w pewnych przypadkach uzgodnienie MPZP nie następuje w formie postanowienia, a w formie decyzji adm-ej, a generalnie mówiąc w tych ważniejszych uzgodnieniach nie jest to postanowienie tylko decyzja. Na decyzję też oczywiście przysługuje skarga do WSA. Zwłaszcza to dotyczy decyzji związanych z ochroną środowiska, jeżeli na etapie uzgadniania MPZP konieczne jest dokonanie w formie decyzji uzgodnienia z organami właściwymi w zakresie ochrony środowiska. Ponadto decyzja jest wymagana wtedy, jeżeli projekt planu przewiduje przeznaczenie terenów rolnych lub leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Wtedy musi być (to jest taka paradoksalna sytuacja) indywidualna decyzja o wyrażeniu zgody na przeznaczenie tych terenów. To zależy od klasy gruntu, tam jest różna właściwość organów, ale to jest problematyka prawa gospodarki nieruchomościami, a to jest odrębny przedmiot. Takie uściślenie procedury uzgadniania projektu planu: 3.Wydłuża etap zakończenia prac nad samą wstępną wersją projektu 4.a poza tym stwarza zagrożenie nieważności MPZP w przypadku naruszenia art. 106 kpa. Może być takie pytanie na inteligencję czy też na własne wnioski ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz