Statystyka - zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - zadania - strona 1 Statystyka - zadania - strona 2

Fragment notatki:Zebrano oceny z zaliczenia ze statystyki opisowej na Wydziale Zarządzania i otrzymano następujący rozkład
Wyznaczyć i zinterpretować następujące miary statystyczne:
a) średnią i odchylenie standardowe z próby,
b) dominantę,
c) medianę i kwartyl dolny,
d) współczynnik zmienności,
e) współczynnik asymetrii i kurtozę.

Zakładamy, że mamy jedynie informacje o przedziałowym szeregu rozdzielczym 50 firm, których obroty przedstawiono w postaci k=8 przedziałów klasowych. Środki przedziałów tworzą wektor liczbowy postaci

[xi0] = [500,1500,2500,3500,4500,5500,6500,7500]

Któremu odpowiada wektor wag udziałowych

[wi] = [0.8, 0.08, 0.6, 0.2, 0, 0.02, 0, 0.02]


STATYSTYKA OPISOWA Zadanie 1
Zebrano oceny z zaliczenia ze statystyki opisowej na Wydziale Zarządzania i otrzymano następujący rozkład:
OCENA
LICZBA UCZNIÓW
2
4
3
35
4
23
5
15
6
7
SUMA
84
Wyznaczyć i zinterpretować następujące miary statystyczne:
średnią i odchylenie standardowe z próby,
dominantę,
medianę i kwartyl dolny,
współczynnik zmienności,
współczynnik asymetrii i kurtozę.
Zadanie 2
Spytano grupę 140 losowo wybranych rodzin w Krakowie o miesięczne dochody na osobę. Otrzymane odpowiedzi zawiera poniższa tabela:
Dochód
Liczba
0.0-0.4
14
0.4-0.8
50
0.8-1.2
40
1.2-1.6
26
1.6-2.0
10
SUMA
140
Wyznaczyć i zinterpretować następujące miary statystyczne:
średnią i odchylenie standardowe z próby,
dominantę narysuj wykres pudełkowy(*).
medianę i kwartyl górny,
współczynnik zmienności,
współczynnik asymetrii i kurtozę.
Zadanie 3
Zakładamy, że mamy jedynie informacje o przedziałowym szeregu rozdzielczym 50 firm, których obroty przedstawiono w postaci k=8 przedziałów klasowych. Środki przedziałów tworzą wektor liczbowy postaci
[xi0] = [500,1500,2500,3500,4500,5500,6500,7500]
Któremu odpowiada wektor wag udziałowych
[wi] = [0.8, 0.08, 0.6, 0.2, 0, 0.02, 0, 0.02]
1. Wyznacz ile firm należało do poszczególnych przedziałów.
2. Wyznacz statystyki opisowe (średnia, mediana, minimum, maksimum, dolny i górny kwartyl, odchylenie standardowe, skośność, kurtoza);
3. Oblicz procentowy współczynnik zmienności.
Zadanie 4
W pewnym mieście zebrano informacje o liczbie osób zatrudnionych w małych firmach prywatnych. Wielkości zatrudnienia w poszczególnych firmach są następujące (n=40):
1,1,2,2,3,4,5,5,6,6,6,7,7,7,7,8,9,9,10,10,12,12,12,12,13,14,14,14,15,15,15,15,15,15, 16, 18, 20, 23, 25, 30
Dokonać agregacji danych budując szereg rozdzielczy o jednakowej rozpiętości, a następnie przeanalizować szereg rozdzielczy:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz