Statystyka - wykład 8

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 364
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - wykład 8 - strona 1 Statystyka - wykład 8 - strona 2 Statystyka - wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Statystyka
Wykład ósmy
Badanie poziomu życiowego ludności
Dotyczy materialnego położenia ludzi (stopa życiowa, dobrobyt ekonomiczny).
Przez dobrobyt życiowy rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, indywidualnych i zbiorowych ludności w danym czasie, w danym kraju.
Istnieją 3 metody ilościowego wyznaczania poziomu stopy życiowej:
Ustala się naukowo opracowany wzorzec postaci wektora, którego składowe zawierają pewne grupy potrzeb i poziom ich optymalnego zaspokojenia (np.. ile się powinno spożywać białka, metraż na jednego mieszkańca). Rzeczywiste elementy są porównywane z powyższym wzorcem.
Wzorzec nie jest ustalany, natomiast przyjmuje się podział zaspokojenia potrzeb na podstawie jakiegoś kraju, który może służyć za wzorzec. Do porównania należy wnieść korekty wynikające z różnic między krajami (klimat, zwyczaje)
Badamy rzeczywistość rzeczywistość w dwóch badanych okresach. Porównania dokonuje się za pomocą miar indeksów.
Subiektywnej ocenie poziomu życiowego można wyróżnić:
Demonstracja zewnętrzna - nie ma zwyczaju, aby porównywać się z gorszym krajem
Demonstracja wewnętrzna danym środowisku porównujemy się do jednostek lepszych
Problemy:
Istnieje cały szereg elementów, które wpływają na poziom życiowy, które same w sobie są mierzalne a które trudno jest włączyć do indeksu np.: czas pracy, płatne urlopy, opieka zdrowotna
Elementy stworzone przez człowieka - majątek, (np., wyposażenie mieszkań) Kraje o podobnym PKB mogą mieć różne stopy życiowe ze względu na wcześniej zgromadzony majątek.
Warunki klimatyczne
Istnieje cały szereg czynników, które dają się mierzyć w sposób negatywny np. bezpieczeństwo, natomiast przypominamy sobie o nich w sposób negatywny, gdy je tracimy.
Dostępność do dóbr kulturalnych
Statystyka rejestruje dobra w momencie przekazania ich konsumentom
Gusta, przyzwyczajenia także zmieniają się w czasie.
Analityczne mierniki poziomu życiowego
Spożycie dóbr konsumpcyjnych w jednostkach naturalnych, np. kilogramy spożycia chleba
Wyposażenie w urządzenia trwałe w przeliczeniu na rodzinę
Dostępność ochrony zdrowia, oświaty
Korzystanie z dóbr kulturalnych
Wiele z powyższych miar ma charakter historyczny np. korzystanie z kin wobec kin domowych
Syntetyczne mierniki poziomu życiowego
Realna płaca, wynagrodzenie, dochód - w bezwzględnym wymiarze jest niemierzalna. Natomiast można zmierzyć precyzyjnie zmianę tej wielkości za pomocą indeksu (wskaźnika) płacy realnej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz