Statystyka - ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka - ćwiczenia - strona 1 Statystyka - ćwiczenia - strona 2

Fragment notatki:

Zadanie 1. 121 gospodarstw domowych w woj. kujawsko-pomorskim zapytano o wydatki na dobro A poniesione w ostatnim miesiącu. Otrzymano następujące informacje (dane umowne): 0, 8, 49, 52, 53, 26, 27, 30, 42, 58, 3, 11, 3, 35, 46, 47, 62, 71, 79, 39, 39, 18, 25, 44, 45, 59, 60, 37, 22, 50, 51, 61, 61, 38, 36, 21, 19, 23, 29, 29, 34, 34, 33, 45, 52, 55, 58, 59, 79, 39, 12, 14, 28, 32, 32, 37, 37, 37, 65, 61, 78, 41, 29, 33, 40, 43, 45, 46, 55, 74, 61, 36, 38, 41, 59, 36, 41, 30, 67, 49, 48, 37, 42, 44, 45, 59, 65, 61, 58, 52, 49, 32, 42, 45, 53, 64, 33, 43, 53, 86, 15, 10, 22, 40, 35, 12, 39, 9, 18, 37, 46, 55, 49, 57, 41, 11, 18, 24, 65, 80, 83.
Należy: Obliczyć wartość średnią wydatków oraz ocenić przeciętne ich zróżnicowanie w badanej grupie gospodarstw. Przyjmując poziom ufności równy 0.95, wyznaczyć przedział ufności dla wartości średniej oraz odchylenia standardowego wydatków na dobro A w populacji gospodarstw woj. kujawsko-pomorskiego.
Obliczyć jaki procent badanych gospodarstw wydało na dobro A powyżej 55 jednostek pieniężnych.
Przyjmując poziom ufności równy 0.99, oszacować procent wszystkich gospodarstw woj. kujawsko-pomorskiego, które wydały na dobro A w ostatnim miesiącu powyżej 55 jednostek pieniężnych.
Odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie zebranych danych można twierdzić, że średnie wydatki na dobro A dla całej pop ulacji gospodarst w woj. kujawsko-p omorskiego są mniejsze niż 5 0 jednostek pieniężnych? Przyjąć poziom istotności równy 0.05. Co to oznacza?
Odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie zebranych danych można twierdzić, że przeciętne zróżnicowanie wydatków na dobro A d la całej populacji gospodarstw woj. kujawsko -pomorskiego jest większe niż 17 jednostek pieniężnych . Można pomylić się nie więcej niż 1 raz na 100.
Odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie zebranych danych, z prawdopodobieństwem 0.95, można twierdzić, że 25% wszystkich gosp odarstw woj. kujawsko-pomorskiego wy dało na dobro A w ostatnim miesiącu więcej niż 53 jednostki pieniężne? Zadanie 2. Wśród 45 kobiet i 45 mężczyzn zamieszkałych w pewnym regionie przeprowadzono badanie dotyczące ich miesięcznych dochodów (płace brutto). Otrzymano następujące dane (w złotych):
Płace kobiet ( X ): 1500, 2000, 2900, 1900, 2400, 1700, 7000, 3000, 2500, 2500, 1200, 2000, 2700, 1800, 2200, 1900, 1800, 2000, 2500, 3500, 3400, 2700, 1850, 5000, 2400, 2100, 2800, 4000, 3000, 3000, 3500, 2100, 2700, 2600, 3200, 3500, 1500, 2700, 4200, 3000, 2500, 4000, 3100, 3300, 4200
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz