Środowisko MATLAB - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko MATLAB - wykład - strona 1 Środowisko MATLAB - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Środowisko MATLAB Interpreter uruchamiamy komendą matlab wydaną z poziomu systemu DOS.
Działanie kończy komenda quit lub exit.
Do uzyskania pomocy służy komenda help:
help - wykaz dostępnych komend,
help - opis komendy,
MATLAB przetwarza dane wejściowe linia po linii. Znakiem kontynuacji
linii jest znak odwrotnego ukośnika \ . Linie rzpoczynające się znakami % są
pomijane i traktowane jako komentarz. Każda linia zawiera jedno lub więcej
wyrażeń. Wyniki wyrażeń są zapisywane na wyjście standardowe. Jeżeli nie
chcemy aby wynik danego wyrażenia był wyświetlony musimy zakończyć je
średnikiem.
W MATLAB'ie zmienne tworzone są dynamicznie w trakcie interpreto-
wania pliku. Typ zmiennej ustalany jest na podstawie wpisywanej wartości.
Wartości wyrażeń mogą być skalarami rzeczywistymi i zespolonymi, wekto-
rami i macierzami o elementach rzeczywistych i zespolonych. Części urojone
wyrożniamy mnożąc je przez predefiniowane stałe i lub j. I tak liczbę 2+3 j możemy zapisać jako
2+j*3
2+i*3
Macierze podajemy podając listę elementow ograniczoną nawiasami kwa-
dratowymi. Elementy w wierszu oddzielamy znakiem odstępu lub przecin-
kiem, natomiast wiersze oddzielamy znakiem średnika.
a = [ 1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9]
b = [ 1 2 3 4 5 6]
c = [ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ]
Do elementow wektorow i macierzy odwołujemy się podając w nawiasach
okrągłych indeks, ewentualnie przedział indeksow ( dolny : gorny lub dolny : krok : gorny ). Jeżeli w zakresie indeksow zotanie pominiety indeks dolny to
jako domyślna wartość przyjmowane jest 1. Domyślną wartością indeksu gor-
nego jest numer ostatniego elementu struktury.
b(3) b(2:6) b(1:2:6) b(:3) b(:)
Obok typowych operatorow arytmetycznych działających na elementach
skalarnych i macierzowych istnieją specjalne operatory do realizacji prze-
kształceń właściwych tylko macierzom oraz operacji na odpowiadających so-
bie elementach struktur danych (tab. 1.1).
MATLAB wyposażony jest w instrukcje sterujące typowe dla językow
wysokiego poziomu:
• instrukcja warunkowa if ( warunek ) instrukcje elseif ( warunek ) instrukcje else instrukcje end ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz