Środki zaspokojenia potrzeb

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki zaspokojenia potrzeb - strona 1

Fragment notatki:

Środki zaspokojenia potrzeb Środkami służącymi do zaspokajania potrzeb są dobra materialne i usługi. Wśród dóbr wyróżnia się:
Dobra wolne-znajdują się w przyrodzie w nieograniczonej ilości i bezpośrednio mogą zaspokajać potrzeby np. powietrze, słońce, woda morska.
Inne dobra nie nadające się do bezpośredniego zaspokojenia potrzeb np.. rudy żelaza, węgiel nazywamy dobrami gospodarczymi.
Dobra można podzielić również na :
Dobra konsumpcyjne-służące bezpośrednio do zaspokajania potrzeb ludzkich np. żywność Dobra produkcyjne-służące do otrzymania nowych dóbr gospodarczych
Usługami są wszelkie czynności świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym oraz na rzecz ludności przeznaczona dla celów konsumpcji, indywidualnej, zbiorowej.
Dzielimy je na: Produkcyjne-czynności będące współdziałaniem w procesie produkcji, ale nie tworzące bezpośrednich dóbr.
Konsumpcyjne-wszelkie czynności związane bezpośrednio lub pośrednio z zaspokajaniem potrzeb ludzkich np. wytwarzanie wyrobów na indywidualne zamówienia, usługi, mieszkaniowe, komunalne
Usługi ogólno społeczne-czynności zaspokajające potrzeby porządkowo-organizacyjne społeczeństwa jako całości.
Usługi dzielimy też na: Materialne-usługi świadczone przez zakłady usługowe, produkcyjne, handlowe, większość rzemieślników.
Niematerialne-usługi świadczone przez gospodarkę mieszkaniową, nauka, oświata.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz