sprawozdanie z metali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sprawozdanie z metali - strona 1 sprawozdanie z metali - strona 2 sprawozdanie z metali - strona 3

Fragment notatki:

Inżynieria Środowiska Wrocław, 08 V 2012 r.
Rok II Grupa 5C
Sekcja 1
Ćwiczenie nr 10
Badania techniczne metali
Rok akademicki 2011/2012
1.Pomiar twardości sposobem Brinella
Pomiar twardości metali sposobem Brinella polega na wciskaniu w określonym czasie
w badaną próbkę pod działaniem siły obciążającej, przyłożonej prostopadle do jej powierzchni, twardej kulki stalowej. Twardość tym sposobem określa się na podstawie średnicy odcisku kulki, zmierzonej po jej odciążeniu.
Pomiar twardości sposobem Brinella stosuje się:
● przy użyciu kulki stalowej, do badania metali o twardości do 450 HB.
Wynik pomiaru zależy od czasu zwiększania obciążenia do maksymalnej jego wartości i od czasu trwania pełnego obciążenia. Kulkę należy obciążyć równomiernie bez wstrząsów do żądanej siły w ciągu 2±8s licząc od chwili zetknięcia kulki z próbką. Powierzchnia badanej próbki lub przedmiotu w miejscu pomiaru twardości powinna być płaska i gładka, oczyszczona ze zgorzeliny, smaru itp. Przy wygładzaniu nie wolno dopuścić do zmiany twardości przez nagrzanie lub zgniot. Zalety metody Brinella:
● możliwość stosowania do pomiarów twardości materiałów niejednorodnych: żeliwa, stopów łożyskowych itp. (ze względu na duże wymiary odcisków),
● jedna skala twardości dla materiałów miękkich i twardych.
Przebieg ćwiczenia:
Ćwiczenie przeprowadzono już na oznaczonych metodą Brinella próbkach, kula jaką użyto miała średnicę D= 10mm.
Badanie przeprowadzono na 3 rodzajach stopów:
ALUMINIUM
MOSIĄDZ
MIEDŹ
Prowadzono obserwacje przez lupę na każdym ze stopów w dwóch kierunkach odczytując średnicę odcisków dla każdego notując trzy wyniki. Siła wgniatająca wynosiła 2,5 kN ≈ 250 kG. Do określenia twardości wykorzystano tabelę obliczeniową odczytując określoną twardość według Metody Brinella i obliczono średnią twardość:
MOSIĄDZ: Twardość: Średnia twardość:
3 X 3 średnia: 3 34,6 HBW= 31,7
Odciski 3,2 X 3,2 średnia: 3,2 30,3

(…)

… w granicy plastyczności)
Statyczna próba rozciągania metali jest jedna z podstawowych prób stosowanych dla określenia własności mechanicznych metali. Z próby tej wyznacza się własności wytrzymałościowe i plastyczne (technologiczne) badanego materiału.
Z badanego materiału (w postaci elementu, wyrobu hutniczego itp.) pobiera sie próbki, które
po zamocowaniu w maszynie wytrzymałościowej, poddaje sie…
… żebrowanego odległość = 12,7 cm
- poddano kolejno próbki stali naprężeniom rozciągającym aż do zerwania prętów
- wyniki poddano analizie i utworzono wykresy
Wytrzymałość na rozciąganie: Rm = [MPa]
gdzie: Fm - największa siła występująca w próbce, po przekroczeniu granicy plastyczności.
S0 - początkowe pole przekroju poprzecznego próbki [m2].
2.1 Dla stali niskowęglowej (o wyraźnej granicy plastyczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz