Sprawdzanie prawa Stefana-Boltzmana-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie prawa Stefana-Boltzmana-opracowanie - strona 1 Sprawdzanie prawa Stefana-Boltzmana-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

#
ĆWICZENIE NR 31
SPRAWDZENIE PRAWA STEFANA - BOLTZMANA
I. Zestaw przyrządów:
1. Regulator temperatury RT z czujnikiem temperatury i grzejnikiem jako modelem ciała doskonale czarnego oraz mechanicznym modulatorem strumienia promieniowania podczerwonego
2. Piroelektryczny detektor promieniowania podczerwonego.
II. Przygotowanie zestawu pomiarowego do pracy:
1. Sprawdzić zgodność zestawu pomiarowego z powyższą listą.
2. Sprawdzić, czy grzejnik ciała doskonale czarnego podłączony jest do gniazd
„G” znajdujących się na tylnej ściance regulatora temperatury.
3. Nastawić temperaturę na ≤ od temperatury pokojowej.
4. Ustawić okno detektora naprzeciw otworu w obudowie ciała doskonale czarnego. Odległości detektora od modulatora powinna wynosić 0,3÷0,5 cm.
5. Włączyć zasilanie urządzeń.
UWAGA: Detektor jest czuły na wstrząsy, dlatego podczas pomiarów należy unikać opierania się o stół, na którym stoi zestaw pomiarowy. Podczas pomiarów nie zmieniać geometrii układu.
III. Przebieg pomiarów:
1. Odczytać i zanotować wskazanie I0 detektora w temperaturze pokojowej.
Wskazania detektora (w jednostkach względnych) są proporcjonalne do mocy
padającego promieniowania podczerwonego.
2. Pokrętłem regulatora temperatury ustawić żądaną temperaturę i cierpliwie czekać (min. 5 min.), aż. temperatura modelu ciała czarnego ustali się - lampka
kontrolna będzie wskazywała na włączanie i wyłączanie się grzejnika .
3. Zanotować temperaturę minimalną i maksymalną (temperatura oscyluje w pobliżu wartości nastawionej) oraz minimalne Imin i maksymalne Imax wskazania detektora.
4. Wykonać pomiary zależności mocy emitowanej przez ciało doskonale czarne
(mierzonej w jednostkach względnych) od jego temperatury w przedziale od
2500C do 5500C. Temperaturę zmieniać co 25÷300C. W celu uzyskania
temperatury ciała do 3500C ustawić przełącznik mocy w pozycji 1, a dla
wyższych temperatur - w pozycji 2.
1
IV. Opracowanie wyników:
1. Sporządzić wykresy zależności I od T oraz I od T 4 , gdzie I = I max + I min
2
− I 0 ,
T oznacza temperaturę ciała doskonale czarnego (średnia wartość z Tmin i Tmax) w skali bezwzględnej [ K ]. Dla wybranych punktów z początkowego, środkowego i końcowego zakresu temperatur zaznaczyć pola niepewności. Omówić wynik graficzny.


(…)

… oznacza temperaturę ciała doskonale czarnego (średnia wartość z Tmin i Tmax) w skali bezwzględnej [ K ]. Dla wybranych punktów z początkowego, środkowego i końcowego zakresu temperatur zaznaczyć pola niepewności. Omówić wynik graficzny.
2. Wykonać wykres zależności
⎛ I max + I min ⎞
ln ⎜
⎝ 2
− I 0 ⎟

od lnT
Dla liniowej części wykresu wyznaczyć (metodą regresji liniowej)
współczynnik kierunkowy A≡ α…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz