Sposoby przekształcania procesu pojedynczego w złożony-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2632
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposoby przekształcania procesu pojedynczego w złożony-wykład  - strona 1 Sposoby przekształcania procesu pojedynczego w złożony-wykład  - strona 2 Sposoby przekształcania procesu pojedynczego w złożony-wykład  - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY PRZEKSZTAŁCANIA PROCESU POJEDYNCZEGO W ZŁOŻONY
1. połączenie toczących się postępowań w jedno Proces wszczęty jako pojedynczy przekształca się w proces złożony (wszczęto w sprawie X, a okazuje się, że ktoś popełnił też Y i Z). Przekształca się drogą zmian:
Modyfikacja zarzutów- poprzez postawienie dodatkowych zarzutów (tradycyjnie zarzuty przedstawia się w postępowaniu przygotowawczym).
Art.34 § 2 kpk- na mocy tego przepisu postanowienie o połączeniu procesów pojedynczych.
§ 1. Sąd właściwy dla sprawców przestępstw jest również właściwy dla pomocników, podżegaczy oraz innych osób , których przestępstwo pozostaje w ścisłym związku z przestępstwem sprawcy, jeżeli postępowanie przeciwko nim toczy się jednocześnie. § 2. Sprawy osób wymienionych w § 1 powinny być połączone we wspólnym postępowaniu; przepis art. 33 stosuje się odpowiednio. Proces wpadkowy- ujawniają się inne czyny lub innie współsprawcy
- zawiązuje się w toku postępowania jurysdykcyjnego, może pojawić się wyłącznie na rozprawie głównej . Gdyby wiedziano wcześniej, powinien toczyć się proces złożony. - Na podstawie okoliczności okazuje się, że oskarżonemu trzeba zarzucić popełnienie czynu, którego nie ma w akcie oskarżenia.
- oskarżyciel musi zarzucić popełnienie tego czynu, sformułować ustną skargę do protokołu, która wytycza granice postępowania
- oskarżony musi wyrazić zgodę na rozpatrzenie nowego zarzutu na tej samej rozprawie. Inaczej należy przerwać rozprawę, a oskarżyciel później wniesie pisemną skargę
- nie może zachodzić potrzeba przeprowadzenia postępowania przygotowawczego , co do nowego zarzutu (prokurator musiałby wszcząć nowe postępowanie)
Tzw. skarga wzajemna - w procesie prywatnoskargowym
- czyn „zarzucany wzajemnie” także ścigany z oskarżenia prywatnego
- czyn w związku z czynem zarzucanym
- oskarżony w roli oskarżyciela i na odwrót, 2 podmioty skupiające 2 funkcje procesowe. - Proces będzie procesem złożonym, 2 główne przedmioty procesu (kwestia odpowiedzialności A i B).
PROCES ZŁOŻONY PRZEKSZTAŁCA SIĘ W POJEDYNCZY
1. W postępowaniu przygotowawczym- częściowe umorzenie postępowania dotyczącego osoby lub czynu określonej osoby. Odpadają zarzuty postawione - 1 główny przedmiot procesu.
Osoba A i B popełniły przestępstwo X. Okazuje się, że B był niepoczytalny. Postępowanie wobec B zostaje umorzone. Proces złożony przekształca się w pojedynczy.


(…)

… niebezpiecznego narzędzia (kradzież rozbójnicza), a myślano, że to kradzież z włamaniem
lub współkarany czyn następny lub uprzedni (ukradł i zniszczył)
Problem przy przestępstwie ciągłym- jeden czyn, wiele zachowań sprawcy, np. ktoś systematycznie co miesiąc zabiera z kasy 2 tysiące zł, w skardze przez 10 miesięcy, w toku okazuje się, że już od 3 lat.
- 1 czyn ciągły, ale jeśli w zarzucie ujęto 10 miesięcy…
… proces adhezyjny.
Proces adhezyjny-> nurt procesu karnego, decyzja sądu musi być wydana w odpowiednim momencie (do chwili rozpoczęcia przewodu sądowego w I instancji).
Sąd przyjmuje lub odmawia przyjęcia -> powód cywilny, dodatkowy przedmiot (uboczny) za szkody majątkowe wynikające bezpośrednio z przestępstwa.
Przyjęcie powództwa cywilnego, różne skutki:
- powód cywilny się pojawia
- kwestia…
… znaczną przewlekłość postępowania.
- np. też bez rozpoznania wtedy, gdy nie stawia się powód cywilny (bez usprawiedliwienia i bez prośby o rozpatrzenie pod jego nieobecność)
Drogą dochodzenia roszczeń jest w tych sytuacjach proces cywilny, który wszczyna pokrzywdzony, ale już nie jako proces uboczny, ale osobny proces.
TOŻSAMOŚĆ PRZEDMIOTU PROCESU
Przedmiot procesu zwykle ulega modyfikacjom w toku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz