Sposób przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sposób przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

6. sposób przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych A. Przesłuchanie Przesłuchania dokonuje organ procesowy w sposób ustny i bezpośredni, a jego wyniki muszą być utrwalone w formie protokolarnej Przesłuchanie świadka powinno obejmować 4 etapy:
swobodna rozmowa - uzyskanie informacji o świadku oraz uprzedzenie go o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, bądź zatajenie prawdy.
Przesłuchanie wstępne - rozpoczyna się od zapytania świadka o jego dane osobowe, wiek zawód itd. Swobodne wypowiedzenie się - świadka na temat rozprawy
Stadium pytań i odpowiedzi - oprócz organu przesłuchującego prawo zadawania pytań osobie przesłuchiwanej mają: strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli, podmiot który odniósł korzyść z przestępstwa
B. Konfrontacja Jest to czynność dowodowa mająca na celu kontrolę i weryfikację dowodów uzyskanych ze źródeł osobowych. Polega na bezpośrednim i równoległym przesłuchaniu 2 osób co do tej samej okoliczności. Jeśli ich wyjaśnienia uzyskane w poprzednich fazach procesu są ze sobą sprzeczne
C. Okazanie Polega na okazaniu osobie przesłuchiwanej innej osoby, jej wizerunku lub rzeczy w celu jej rozpoznania, warunkiem mocy dowodowej jest rozpoznanie osoby/rzeczy
D. Opinia biegłego Opinia biegłego jest obligatoryjna kiedy:
opinia o zdrowiu psychicznym, musi ją wydać co najmniej 2 lekarzy biegłych psychiatrów
oględziny zwłok i ich otwarcie
opinia bieg lego stanowi pełnoprawny dowód w sprawie jeśli została wydane przez biegłego/instytucję posiadającą odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę jest spójna i niesprzeczna z innymi opiniami wydawanymi w sprawie u jej podstaw legł wystarczający zakres czynności badawczych, zawiera wystarczające uzasadnienie i logiczne wnioski udzielające przekonywujących odpowiedzi ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz