Spółka wielobranżowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka wielobranżowa - strona 1 Spółka wielobranżowa - strona 2 Spółka wielobranżowa - strona 3

Fragment notatki:


I. RYS HISTORYCZNY. 2
1.1. Wstęp 2
1.2. Przedmiot działalności Spółki. 3
1.3. Misja i cele Spółki. 4
1.3.1 Misja Spółki. 4
1.3.2. Cel strategiczny. 4
1.4. Struktura organizacyjna. 5
2.1. Analiza makrootoczenia. 6
3.1. Ocena firmy metodą SWOT. 12
3.2. Wnioski analizy SWOT. 13
4.1. Analiza sektora 14 4.1.1. Groźba pojawienia się nowych produktów. 14
4.1.2. Bariery wyjścia. 16
5.1. Analiza 5 sił Portera. 17
5.1.1. Analiza dostawców. 18
5.1.2. Analiza nabywców. 19
5.1.3. Natężenie walki konkurencyjnej. 20
5.1.4. Groźba pojawienia się substytutów. 23
5.1.5. Ocena modelu analizy branży handlowej 5 sił Portera. 24
6.1. MACIERZ (BCG) Bo ston Consulting Group. 25
II. PLANOWANIE STRATEGICZNE. 27
I. RYS HISTORYCZNY.
1.1. Wstęp
„ELTROS” Sp. z.o.o z siedzibą w ……. przy ul. ……… działa od 1993 roku, na podstawie umowy Spółki sporządzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Ewy X w X, a dniu 27.09.1993 roku. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 42.000.000 zł (przed denominacją) i dzielił się na 42 równe i niepodzielne udziały po 1.000.000 zł. Każdy. W kwietniu 1995 roku kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 35.800 zł. (po denominacji); obecnie wynosi 40.000 zł i dzieli się na 400 udziałów po 100 złotych każdy.
Głównymi kierunkami początkowej działalności spółki był handel (eksport, import), pośrednictwo, obrót wierzytelnościami. Po uzyskaniu statutu Zakładu Pracy Chronionej, zgodnie z decyzją D/00872 z 14 marca 1994 roku uruchomiono Hurtownię i Paczkarnię Cukru. Kolejnym krokiem w rozwoju Spółki było zwiększenie asortymentu handlowego o wyroby łączne, miał węglowy i wyroby hutnicze. W 1995 roku podpisano umowę o współpracy z Huta. E. Cedlera w Sosnowcu, a w 1997 roku z Hutą L.W. w Warszawie. Jednocześnie zwiększono obroty handlowe w dziedzinie elementów złącznych dzięki podpisanym umowom z ZWM - Sławków, DAEWOO - Lublin, Metal Bud - Jędrzejów, Metal System - Myszków.
Współpraca z kopalniami węgla kamiennego „Śląsk” i „Bogdanka wpłynęła na zwiększenie obrotów ze sprzedaży w 1998 roku. Podobne rozszerzenie współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym i Jastrzębską Spółką Węglową, spowodowało dalszy wzrost wartości sprzedaży towarów i usług w 1999 roku. W roku tym nawiązano również współpracę w dziedzinie importu wyrobów i surowców hutniczych z kontrahentami z Rosji.
1.2. Przedmiot działalności Spółki.


(…)

… Portera. 17
5.1.1. Analiza dostawców. 18
5.1.2. Analiza nabywców. 19
5.1.3. Natężenie walki konkurencyjnej. 20
5.1.4. Groźba pojawienia się substytutów. 23
5.1.5. Ocena modelu analizy branży handlowej 5 sił Portera. 24
6.1. MACIERZ (BCG) Boston Consulting Group. 25
II. PLANOWANIE STRATEGICZNE. 27
I. RYS HISTORYCZNY.
1.1. Wstęp
„ELTROS” Sp. z.o.o z siedzibą w ……. przy ul. ……… działa od 1993…
… KONKURENCJI.
1.4. Struktura organizacyjna.
Władzami Spółki są:
Zgromadzenie Wspólników,
⇒Zarząd Spółki.
Umowa Spółki dopuszcza również możliwość powołania Rady Nadzorczej przez Zgromadzenie Wspólników. Schemat Struktury Organizacyjnej Spółki przedstawiono poniżej.
Schemat nr 1.
2.1. Analiza makrootoczenia.
Oceny makrootoczenia dokonano na podstawie analizy czynników, które mogą wywierać wpływ na działalność…
… się substytutów, czyli wyrobów zastępczych w rozpatrywanej przez nas branży nie istnieje, ponieważ nie można zastąpić (stal, pręty żebrowane, blachy) wyrobami podobnymi, gdyż nie istnieją.
Wniosek:
Pojawienie się substytutów nie stanowi istoty zagrożenia dla branży.
5.1.5. OCENA MODELU ANALIZY BRANŻY HANDLOWEJ 5 SIŁ PORTERA.
6.1. MACIERZ (BCG) Boston Consulting Group.
Kluczowe czynniki sukcesu w spółce „ELTROS…
… powinny polegać na: bilansowaniu potrzeb stałych odbiorców,
penetracji rynku mającej na celu rozszerzenie terenu i zakresu przedmiotowego działania Spółki oraz uzyskanie dobrych wyników ekonomicznych,
dalsze kształcenie kadry kierowniczej,
udział w targach:
zawieranie umów i kontraktów,
przedstawienie Spółki i jej osiągnięć,
pozyskiwanie zapytań ofertowych,
5. wprowadzenie promocji - mix w formie public…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz