Społeczne funkcje prasy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Społeczne funkcje prasy-opracowanie - strona 1  Społeczne funkcje prasy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe funkcje prasy:
funkcja informacyjna (głównym zadaniem prasy jest informowanie potencjalnych odbiorców o bieżących i aktualnych wydarzeniach)
funkcja opiniotwórcza (pozwala ukształtować pogląd na dane zdarzenie/sytuację/stan)
funkcja postawotwórcza (kształtuje postawę w danej sprawie)
funkcja rozrywkowa (zawiera elementy rozrywkowe, nie mające większych wartości informacyjnych)
funkcja kontrolna (kontroluje aparat władzy i jego poczynania)
funkcja organizatorska (organizuje życie społeczne)
funkcja integracyjna (integruje dane społeczeństwo)
Społeczne funkcje prasy:
Funkcje prasy (mediów) w teorii odpowiedzialności społecznej:
usprawniać działanie systemu politycznego przez upowszechnianie informacji, dyskusji i sporów oraz nadawanie im statusu spraw publicznych
oświecać opinię publiczną, aby społeczeństwo podejmowało działania przez to społeczeństwo ustanowione
bronić praw jednostki przez nieustanne śledzenie poczynań władz
usprawniać gospodarkę, ułatwiając przez reklamę kontakt między producentami a nabywcami
umożliwiać rozrywkę („dobrą” )
troszczyć się o zachowanie finansowej autonomii, aby nie podlegać interesom i naciskom pojedynczych sponsorów.
Możemy także za McQuailem wskazać następujący zestaw zadań i funkcji mediów w społeczeństwie:
Informacja
- dostarczanie informacji o wydarzeniach i sytuacji w społeczeństwie, kraju i na świecie,
- wskazywanie rozkładu sił we władzy politycznej,
- ułatwianie innowacji, adaptacji i rozwoju.
Korelacja
- wyjaśnianie, interpretowanie oraz komentowanie znaczenia i sensu wydarzeń i informacji,
- popieranie ustalonych norm i autorytetów,
- socjalizacja,
- koordynowanie jednostkowych i zbiorowych działań społecznecznych,
- tworzenie konsensusu społecznego i politycznego,
- ustalanie autorytetów i nadawanie statusu społecznego.
Kontynuacja
- wyrażanie dominującej kultury oraz subkultur i nowych wydarzeń kulturalnych,
- wytwarzanie i utrzymywanie wspólnoty wartości
Rozrywka
- organizowanie zabawy, odprężenia i relaksu,
- redukowanie napięcia społecznego.
Mobilizacja
- kampanie publiczne w sferze polityki, wojny, rozwoju ekonomicznego i religii.
Nie można jednak wyznaczyć rang poszczególnych elementów czy częstości ich występowania. Odpowiedzialność między funkcją a zawartością mediów nie jest jednoznaczna, funkcje bowiem często się łączą, a treść przekazu może służyć różnym funkcjom.


(…)

… i jej poszczególni dziennikarze wspierali konkretne opcje polityczne, czy konkretne decyzje aktualnej władzy. Nie chodzi tu wcale tylko o czasy PRL i popieranie byłego redaktora naczelnego, Mieczysława F. Rakowskiego, kiedy został ministrem, premierem, a następnie I sekretarzem PZPR. Władyka opisuje, jak „Polityka” po rewitalizacji redakcji i zrefowaniu żagli na nowe wiatry polityczne, zaczęła popierać polskie przemiany, z reformami Leszka Balcerowicza na czele. Przez funkcje polityczne prasy należy rozumieć wszelkie działania mediów w obszarze systemu politycznego, przy czym ten ostatni jest traktowany jako część systemu społecznego, zakłada się demokratyczne zasady organizacji systemu politycznego, jego pluralizm oraz działanie w
ramach konstytucyjnych norm prawnych. Centralną funkcją mediów w obszarze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz