Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym. - strona 1 Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym. - strona 2 Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym. - strona 3

Fragment notatki:

Spektrometr promieniowania gamma z licznikiem scyntylacyjnym. Wstęp teoretyczny Licznik scyntylacyjny Rys. 1 . Schemat licznika scyntylacyjnego; przyłożone napięcia do dynod są coraz większe: U kd1

(…)

… impulsowego, zasilacza wysokiego napięcia i wielokanałowego analizatora amplitudy impulsów. Schemat omawianego układu został zilustrowany na rysunku 2.
Rys. 2. Schemat blokowy wielokanałowego spektrometru promieniowania gamma
z licznikiem scyntylacyjnym: l - źródło spektrometryczne promieniowania gamma, 2 - licznik scyntylacyjny, W - wzmacniacz liniowy, O - oscyloskop, WAA - wielokanałowy analizator amplitudy, ZWN - zasilacz wysokiego napięcia.
Uruchomiono układ pomiarowy poprzez podanie odpowiedniego napięcia- 700V na fotopowielacz licznika scyntylacyjnego (obserwacja impulsu na ekranie oscyloskopu).
Zmierzono widma promieniowania następujących izotopów: 60Co(106), 22Na, 241Am, 137Cs, 133Ba. Z poszczególnych widm odczytano wartości kanałów i liczby zliczeń dla maksimum oraz dla połowy maksimum pików…
…, gdyż jest zgodne z ogólnie przyjętymi założeniami.
Analizując wartości teoretyczne i doświadczalne zdolności rozdzielczej można stwierdzić, iż różnią się one od siebie o około rząd wielkości [tabela 4]. Taki stan rzeczy wynikać może z niedokładnego wyznaczenia ilości kanałów dla szerokości połówkowej (względy aparaturowe).
* Wyniki obliczeń dla 241Am nie zostały uwzględnione przy wykreślaniu zależności R=f(E).
1

… przy tym równanie krzywej cechowania spektrometru.
Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Wynik obliczeń szerokości połówkowych i zdolności rozdzielczych względnych
źródło
Lewa strona piku
Prawa strona piku
ΔE1/2 [MeV]
zdolność rozdzielcza względna
ΔE1/2/Eγ numer kanału
liczba zliczeń
energia [MeV]
numer kanału
liczba zliczeń
energia [MeV]
60Co
NIE ODCZYTANO
480
6602
1,386
0,112
0,0842
389
10926
1,121…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz