Socjologia - test - Styczność społeczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - test - Styczność społeczna - strona 1 Socjologia - test - Styczność społeczna - strona 2 Socjologia - test - Styczność społeczna - strona 3

Fragment notatki:

Więź społeczna może być wyrażona przez takie pojęcia jak : a) uleganie b) spójność c) integracja
Styczność społeczna to element : a) więzi społecznej
b) jaźni subiektywnej
c) alienacji społecznej
Podstawowe kryteria różnicujące typologię więzi społecznej to : liczebność osób wchodzących we wzajemne interakcje
stopień sformalizowania więzi
rodzaj styczności społecznej
Poczucie anomii społecznej wyraża się w : przekonaniu, że nieaprobowane zachowania są konieczne do osiągania zakładanych celów
braku minimum jasności koniecznej do podejmowania decyzji
negatywnej ocenie własnej osoby
Więź zrzeszeniowa jest więzią : a) intencjonalną - wynika z chęci i woli jednostki
b) spontaniczną
przewidzianą przez prawo
Instytucją totalną w rozumieniu E Goffmana są min : klasztor
wiezienie
mafia
Sankcje społeczne to : tylko kary stosowane wobec jednostki
reakcje innych ludzi i grup na nasze zachowania
tylko stosowanie wobec jednostek przepisów prawa
Jaźń odzwierciedlona to : nasze wyobrażenia na nasz własny temat
zbiór prymitywnych impulsów i popędów
nasze wyobrażenia na temat tego jak wyobrażają nas sobie inni ludzie
W wymiarze społeczno - kulturowym społeczeństwo polskie bardziej opowiada się za : prywatną własnością
rygoryzmem prawno - obyczajowym
szeroko rozumianą wolnością
Współczynnik humanistyczny w badaniach socjologicznych oznacza min postulat : traktowania rzeczywistości społecznej tak jakby istniała ona całkowicie niezależnie od doświadczeń, przeżyć i działań człowieka
realizowaniu znaczeń i ocen przypisywanych przez ludzi różnym sankcjom społecznym
traktowania rzeczywistości społecznej w wymiarze subiektywnych odczuć jednostek
Nietolerancja bierna polega na : zmuszaniu innych do postępowania zgodnie z naszymi przekonaniami
odmawianiu innym prawa do posiadania odmiennych poglądów i krytykowaniu ich
przekonaniu, że inni nie mają racji, nie warto ich przekonywać i podejmować z nimi dialogu
Psychogenne elementy osobowości : są wynikiem dziedziczenia i wpływu środowiska społecznego
są kształtowane tylko przez środowisko społeczne
są tylko wynikiem pracy jednostki nad sobą
W więzi wspólnotowej (zrzeszeniowej) styczności mają przeważnie charakter :

(…)


Adaptacje społeczna jednostki w wymiarze praktycznym oznacza :
akceptowanie tych zasad postępowania które jej najbardziej odpowiadają
zespół tych działań w nowym środowisku i efektywność w realizowaniu celów i aspiracji życiowych
system przekonań na temat tego co normalne, stosowne czy pożądane
Do społecznych źródeł konfliktów społecznych należą :
władza i panowanie
nabyte wcześniej uprzedzenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz