Socjologia - pytania i odpowiedzi - normy moralne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - pytania i odpowiedzi - normy moralne - strona 1 Socjologia - pytania i odpowiedzi - normy moralne - strona 2 Socjologia - pytania i odpowiedzi - normy moralne - strona 3

Fragment notatki:

1.Człowiek jest istota społeczna ze względu na to, że: a)traci typowo ludzkie cechy żyjąc poza społeczeństwem b)lubi być z innymi ludźmi c)upodabnia sie do zbiorowości, w której żyje d)jest wyposażony w instynkt społeczny
2.Kultura w wąskim ujęciu zawiera następujące wytwory ludzkie:
a)architekturę i przedmioty materialne b)wytwory o charakterze autotelicznym c)filozofię, literaturę, normy społeczne
d)wytwory konsumpcyjne konieczne do  życia człowieka
3.Proces socjalizacji:
a)odbywa sie tylko miedzy 18a 25 rokiem życia b)jest to ogół wpływów ze strony zbiorowości wobec jednostki  c)jest to internalizacja kultury zbiorowości przez jednostkę
d)jest to przywracanie ludzi z marginesu społecznego społeczeństwu
4.Kulturowy ideał osobowości: a)jest to wzorzec wychowawczy właściwy dla danego miejsca i czasu b)jest to wyobrażenie każdego członka społeczeństwa o sobie jako ideale
c)jest to osobowosć ludzi sprawujących władze w państwie d)jest to zespół cech postrzeganych w danym czasie przez społeczeństwo jako pożądanie 5.Kultura pełni funkcje regulacyjną wobec społeczeństwa poprzez: a)normy regulujące zachowania ludzkie b)integracje członków zbiorowości poprzez wspólnotę języka i wartości c)zasady zachowania i postępowania oraz towarzyszące im modele d)zawiera procesy socjalizacji jednostki
6)Normy moralne:
a)opierają się na autorytecie istoty nadprzyrodzonej b)posługują się sankcjami w postaci opinii ludzkiej i sumienia c)są stałe i nie zmieniają się w wyniku upływu czasu d)oceniają zachowania ludzkie w kategoriach dobra i zła 7.Jazń subiektywna (pierwiastkowa):
a)wyobrażenie o sobie na podstawie traktowania nas przez innych ludzi b)szczery i prawdziwy obraz siebie samego siebie c)koordynuje i scala inne postacie naszego "ja"(inne jaźnie)
d)subiektywna ocena jednostki przez innych ludzi
8.Demograficzne cechy społeczeństwa: a)opisują cechy analityczne populacji ludzkiej tworzącej społeczeństwo b)nie mają znaczenia dla procesów społecznych, gdyż życie społeczne jest od nich niezależne
c)opisują stopień zamożności populacji ludzkiej d)zalicza sie do nich liczebności i przyrosty oraz wskaźniki struktury populacji 9.Normy religijne: a)pochodzą z objawienia istoty nadprzyrodzonej b)posługują się sankcjami w postaci wyśmiania osób, które ich nie respektują
c)regulują zachowania człowieka wobec istoty nadprzyrodzonej, innych ludzi i siebie samego


(…)

…:
a)specjalizację na rynku produkcji dóbr
b)przyspieszenie procesów produkcyjnych
c)podział na właścicieli i pracowników
d)podział na warstwy społeczne
15.Postawy:
a)stanowią ważny i najbardziej widoczny element osobowości społecznej człowieka
b)są identyczne wśród ludzi należących do jednej zbiorowości
c)ludzkie postawy wobec świata zewnętrznego są zmienne
d)na ich kształt wpływa wiedza o przedmiocie, emocje…
…, które utworzyło sie po wypadku ulicznym
b)zbiorowość ludzka połączona wspólnym celem
c)ludzie, którzy maja wspólny wzorzec moralny a niekiedy również fizyczny
d)para, na przykład małżeństwo
11.Instytucje społeczne w socjologicznym ujęciu:
a)są to utrwalone sposoby rozwiązywania ponadindywidualnych potrzeb
b)miejsca, w których ludzie maja biurka i pieczątki
c)spełniają funkcje integracji, regulacji oraz ciągłości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz