Służba dyplomatyczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Służba dyplomatyczna - omówienie - strona 1 Służba dyplomatyczna - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Służba dyplomatyczna Ambasador: - kieruje ambasadą
-odpowiada za realizację polityki zagranicznej, wynikającej z aktów prawnych ministra spraw zagranicznych w danym państwie
-reprezentuje swoje państwo w państwie przyjmującym
-ochrona interesów, obywateli i osób prawnych swojego państwa
-jest ogólnym zwierzchnikiem wszystkich polskich placówek
-czuwa i monitoruje zachodzące wydarzenia w państwie przyjmującym. Informuje o tych wydarzeniach
-występuje o awanse swoich pracowników
-podpowiada inicjatywy rządowi
-rozwija kontakty z innymi ambasadorami
Funkcje dyplomatyczne: -reprezentacja swojego państwa
-ochrona interesów państwa na terytorium obcego państwa
-sprostowanie informacji, interwencje u naczelnego dyrektora
-zasada retorsji (wzajemności)
-promocja państwa za granicą
-ochrona interesów obywateli swojego państwa w państwie przyjmującym
-ochrona osób prawnych swojego państwa
-monitorowanie sytuacji gospodarczo - politycznej w państwie przyjmującym
-utrzymanie więzi z polonią
Struktury organizacyjne ambas ad: -personel organizacyjny ambasad
-wydziały (polityczny, prasowy, wojskowy, ekonomiczny, naukowy, kultury, rolny, konsularny
Personelem są dyplomaci.
Charge d'offires - pełnienie funkcji szefa ambasady na czas nieobecności ambasadora. To nie stopień dyplomatyczny.
2 rodzaje tej funkcji: -ad affires - zastępowanie ambasadora, powoływanie na czas określony
-ad pied - powierzenie funkcji ambasadora na czas nieokreślony, powoływanie przez MSZ.
Personel: -dyplomatyczny (w danej placówce wszyscy dyplomaci)
-administracyjny i techniczno - pomocniczy, sekretariaty, księgowość, kancelaria prawna i tajna, kierowcy, radiotelegrafiści, ochrona itp.
Specyfika pracy:
-brak listy obecności
-nienormowany czas pracy
-praca żywa, kontakt z ludźmi
Partnerem ambasadora może być głowa państwa
Misje specjalne - bez charakteru stałego, doraźnie wysłana delegacja w celu wykonania określonych zadań
Korpus dyplomatyczny - wszyscy akredytowani reprezentanci: na czele stoi dziekan (ambasador). Reprezentuje on korpus dyplomatyczny, koordynuje jego pracę, nie jest jego szefem, nie ma zależności.
Kadry:
-personel dyplomatyczny
-personel administracyjno - techniczny
-personel kancelaryjny
-sekretariaty
-ochrona
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz