Słowniczek z meteorologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowniczek z meteorologii - strona 1 Słowniczek z meteorologii - strona 2

Fragment notatki:


Adwekcja , ruch poziomy w atmosferze , powodujący napływanie mas powietrza przemieszczających się z innych obszarów nad dany teren, jedna z przyczyn zmian pogody
Aktynometr służy do pomiaru promieniowania bezpośredniego
Cyklogeneza - proces tworzenia się i rozwoju niżów barycznych w atmosferze
cykloliza zanikanie (wypełnianie) cyklonów zarówno tropikalnych, jak i pozatropikalnych, a także słabnięcie cyrkulacji związanej z tymi układami barycznymi.
deszcz lodowy padajacy w czasami w przejściowych porach roku (przedwiośnie i przedzimie). Opad ten składa się z zamarzniętych kropelek o średnicy 1-4 mm, przy spadaniu odskakujących sprężyście od podłoża Egzosfera - zewnętrzna warstwa atmosfery Ziemi . Egzosfera zwana jest inaczej sferą rozpraszania, sferą dyssypacji . Dolna granica egzosfery rozpoczyna się powyżej 600 km , natomiast jej zewnętrzna, górna granica jest określona na około 2 tysięcy km. Powyżej tej wysokości rozpoczyna się otwarta przestrzeń kosmiczna . Temperatura w egzosferze jest zbliżona do zera bezwzględnego (-273 °C).
Ekstynkcja atmosferyczna - zjawisko polegające na osłabieniu natężenia światła ciał niebieskich, powstałe w atmosferze na skutek pochłaniania i rozpraszania światła. Jej wartość zmienia się w zależności od położenia i wysokości. W zakresie światła widzialnego przez atmosferę ziemską przechodzi około 80% światła padającego pionowo.
Halo Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy (wewnątrz czerwony, fioletowy na zewnątrz), pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca . Część nieba wewnątrz kręgu jest tak samo ciemna jak na zewnątrz. Zjawisko wywołane jest załamaniem na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych piętra wysokiego ( cirrostratus ) lub we mgle lodowej
Heliograf , przyrząd do rejestracji czasu nasłonecznienia, pośrednio zaś czasu zachmurzenia w ciągu dnia.
Iryzacja , tęczowe barwy powstające czasem na powierzchni przezroczystych ciał w wyniku interferencji światła Jonosfera - zjonizowana warstwa atmosfery występująca powyżej 50-60 km nad powierzchnią Ziemi (do wysokości 1000 km) w termosferze .Zawiera duże ilości plazmy powstającej na skutek jonizacji cząsteczek gazów obecnych w atmosferze pod wpływem promieniowania kosmicznego oraz ultrafioletowego promieniowania słonecznego . W jonosferze następuje załamywanie , odbijanie , pochłanianie i polaryzacja fal radiowych . Zaburzenia w jonosferze wywołują zakłócenia w łączności radiowej . Jonosferę bada się określając rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w atmosferze w tym specjalnie do tego celu konstruowanymi jonosondami .
Kolimator - przyrząd przetwarzający padające światło

(…)

… powietrza. Warstwa ozonowa cały czas ulega procesom niszczącym, wywoływanym głównie przez freony (CFC) i halony, tworząc "dziurę ozonową".
Prawo Bouguera (zwane również prawem Lamberta) - prawo dotyczące absorpcji (pochłaniania) światła w ośrodku materialnym. Mówi ono, że natężenie światła przechodzącego przez warstwę substancji maleje wykładniczo wraz ze wzrostem grubości tej warstwy
Prawo Kirchhoffa mówi, że suma wszystkich natężeń prądów wpływających do węzła jest równa 0.
Plancka prawo promieniowania, prawo opisujące emisję światła przez ciało doskonale czarne znajdujące się w danej temperaturze
Rayleigha-Jeansa prawo promieniowania, prawo rozkładu energii promieniowania ciała doskonale czarnego
Prawo Stefana-Boltzmanna opisuje całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze
Prawo Wiena - prawo opisujące promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez ciało doskonale czarne. Ze wzrostem temperatury widmo promieniowania ciała doskonale czarnego przesuwa się w stronę fal krótszych
Refrakcja atmosferyczna światła, to zjawisko pozornego przesunięcia obiektów obserwowanych poprzez znaczne masy powietrza
Ciężar, jako siła, jest wielkością wektorową - wektor ciężaru skierowany jest w każdym miejscu do środka ciężkości układu planeta-ciało
SIŁA CORIOLISA siła bezwładności wywołana obrotowym ruchem Ziemi z zachodu na wschód oraz różnicą prędkości liniowych punktów położonych na różnych szerokościach geograficznych. Jest to siła, która odpycha (w niewielkim stopniu) ciała naturalnie wprawione w poziomy ruch (np. wiatry, prądy morskie), na półkuli północnej w prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz