Słabości demokracji liberalnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słabości demokracji liberalnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Europejskie systemy partyjne
Zajęcia 1 7.10.2010 Słabości demokracji liberalnych:
rozbieżności między oczekiwaniami wyborców, a politycznymi obietnicami
alienacja partii politycznych
spadek zaufania do instytucji politycznych
słabnięcie partii politycznych
Demokracja liberalna:przeprowadzenie wyborów (element demokratyczny) + ochrona jednostki przed rządzącymi (element liberalny)
Koncepcje demokracji liberalnych:
instytucje- koncentracja
-ograniczenie arbitralności władz
- swoboda działania opozycji
- prawo mniejszości do ekspresji żądań politycznych
-alternatywne źródło informacji
- ochrona wolności obywatelskich
- równość obywateli wobec prawa
- praworządność prawa
- szacunek dla konstytucji
- eklektywna administracja
- zinstytucjonalizowany system partyjny
-system wyborczy pokazujący podziały społeczne
- konstytucyjny system ograniczeń władz w większości parlamentarnej
Poziom przestrzegania wolności politycznych i osobistych (freedom house)
dwustronna lojalność (partia wobec odbiorców i odwrotnie)
brak ostrej identyfikacji z partią
media marketing (relacje między elektoratem a rządzącymi
brak dominacji na tle przeszłości
Skupienie głównych partii skupiających władzę- demokracja liberalna:
uznanie ograniczenia i samoograniczenia władz
nie dla ksenofobii i nacjonalizmowi
niezależność sądów
neutralność światopoglądowa państwa
wyrzeczenia się kontroli nad mediami
szeroki margines dla spraw moralnych
Zagrożenie dla demokracji:
- brak zaufania dla władzy (ufność wobec jednostki)
Zajęcia 2 14.10.2010
Partia polityczna- co to jest?
Dobrowolny związek o ideologicznej więzi grupowej zmierzającej go zdobycia władzy w państwie lub udziału w tej władzy. Władza stanowi dla partii instrument realizacji programu politycznego, który jest funkcjom wobec interesów jednej z grup politycznych.
Wiele kryteriów za pomocą, których klasyfikuje się partie polityczne. Ich dobór zależy od:
kryterium środowiska działania
- jednośrodowiskowe: jedno środowisko społeczne, którego interesy reprezentuje
- powszechne: środowisko ogólnospołeczne, nie dążą do uzyskania wpływu w jakimkolwiek środowisku
- pośrednie: jedno środowisko, lecz nie rezygnują z uzyskania wpływów i poparcia w innych środowiskach

(…)

… się na przełomie XIX i XX wieku rewizji marksizmu. Zapoczątkowany przez Bernstein'a rewizjonizm w marksizmie jest przez wielu badaczy postrzegany jako początek socjaldemokracji. Rewizjonizm w ruchu robotniczym to kierunek ideologiczny powstały w XIX wieku. Jego teoretykiem był Eduard Bernstein. Postulował zmianę podejścia do zasad marksizmu - w istocie kwestionował jego główne idee: rewolucję społeczną oraz dyktaturę proletariatu. Dał w zasadzie początek socjaldemokracji. To kierunek odrzucający marksistowską teorię walki klas i rewolucyjnego obalenia kapitalizmu na rzecz jego stopniowych przemian na drodze demokratycznych reform, czyli reformizmu. Etap I:
Welfare state- państwo bezpieczeństwa socjalnego lub państwo opiekuńcze
Etap II:
Do II wojny światowej od lat 70'- przekonanie, że radykalny program elastyczny jest panaceum na problemy stworzone przez gospodarkę rynkową
Etap III:
Socjalizm 3 droga (Giddens, socjaldemokracja europejska)
System pomiędzy, efektywny, sprawiedliwy, mechanizm rynkowy
*niewidzialna ręka rynku -> gł. postulat liberałów i neoliberałów / socjaldemokraci są przeciwni temu postulatowi
Idee socjaldemokracji należą do tradycyjnej myśli socjalistycznej
Socaldemokracji sprzeciwiają…
… (alterglobaliści, antyglobaliści)
Najsłabsze ogniwo europejskiej demokracji: partie polityczne.
Przejawy kryzysu demokracji:
zjawisko nastawienia partii politycznych odzwierciedla zjawisko kryzysu (anty party sentiment) korupcja: Włochy, Francja, Hiszpania
osłabiona frekwencja wyborcza
spadek członkostwa w partiach
obniżenie poziomu identyfikacji partyjnej
spadek poparcia dla partii wzrost chwiejności wyborczych…
…, priorytetowych wartości (poszanowanie życia ludzkiego) byle tylko utrzymać władzę (najwyższa wartość) -wprowadzano aborcję, eutanazję, zezwolono na małżeństwa homoseksualne
*jeżeli partie konserwatywne w danym kraju są słabe, to na scenę polityczną wchodzi chadecja, która zaczyna dominować po prawej stronie sceny politycznej
*wyjątkiem są kraje skandynawskie, w których występują silne partie chadeckie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz