Skutki ogłoszenia upadłości - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki ogłoszenia upadłości - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły (art. 83). Postanowienie umowy, której stroną jest upadły, uniemożliwiające albo utrudniające osiągnięcie celu postępowania upadłościowego jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Umowa przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności jest skuteczna wobec masy upadłości, jeżeli została zawarta w formie pisemnej z datą pewną (art. 84). Ustawodawca inaczej reguluje skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, a inaczej skutki te co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz