skonfigurowanie interfejsów sieciowych w systemach Ubuntu 11.10 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skonfigurowanie interfejsów sieciowych w systemach Ubuntu 11.10 - omówienie - strona 1 skonfigurowanie interfejsów sieciowych w systemach Ubuntu 11.10 - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Sprawozdanie - Sieci Komputerowe: Ćwiczenie nr 3
1. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest skonfigurowanie interfejsów sieciowych w systemach Ubuntu 11.10 oraz Windows Server 2008R2 przy użyciu wiersza poleceń oraz poprzez interfejs graficzny.
2. Wstęp teoretyczny
Karta sieciowa (ang. NIC - Network Interface Card) - karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan. Dla większości standardów karta NIC posiada własny, unikatowy w skali światowej adres fizyczny, znany jako adres MAC, przyporządkowany w momencie jej produkcji przez producenta, zazwyczaj umieszczony na stałe w jej pamięci ROM.
Adres IP (ang. Internet Protocol) - numer nadawany interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI - w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny).
Maska podsieci, maska adresu (ang. subnetwork mask, address mask) - liczba służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Pola adresu, dla których w masce znajduje się bit 1, należą do adresu sieci, a pozostałe do adresu komputera. Po wykonaniu iloczynu bitowego maski i adresu IP komputera otrzymujemy adres IP całej sieci, do której należy ten komputer.
Brama sieciowa (ang. gateway) - maszyna podłączona do sieci komputerowej, za pośrednictwem której komputery z sieci lokalnej komunikują się z komputerami w innych sieciach. W sieci TCP/IP domyślna brama (sieciowa) (ang. default gateway) oznacza router, do którego komputery sieci lokalnej mają wysyłać pakiety o ile nie powinny być one kierowane w sieć lokalną lub do innych, znanych im routerów. W typowej konfiguracji sieci lokalnej TCP/IP wszystkie komputery korzystają z jednej domyślnej bramy, która zapewnia im łączność z innymi podsieciami lub z Internetem.
Domain Name System (DNS, ang. system nazw domenowych) - system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
3. Przebieg ćwiczenia
Po upewnieniu się, że karty sieciowe są poprawnie podłączone oraz zainstalowane przystąpiliśmy do ćwiczenia. Numery naszych stanowisk to kolejno: 16 ,17
Konfiguracja w systemie Windows Server 2008R2
Po uruchomieniu komputera z systemem Windows Server 2008R2 i ustaleniu adresu sieci w jakiej pracuje stacja w trybie GUI nadaliśmy karcie sieciowej o nazwie Internet statyczne ustawienia
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz