Składy sądów powszechnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składy sądów powszechnych - strona 1 Składy sądów powszechnych - strona 2

Fragment notatki:


S k ł a d y s ą d ó w p o w s z e c h n y c h I instancja
II instancja
Sąd rejonowy
Sąd okręgowy
Sąd rejonowy
Sąd okręgowy
Rozprawa
Posiedzenie
Rozprawa
Posiedzenie
Rozprawa
Posiedzenie
Rozprawa
Posiedzenie
1 sędzia
uproszcz, wykr
1 sędzia
1 sędzia
post. uproszcz
1 sędzia
List żelazny
3 sędziów
3 sędziów
1 sędzia
art. 476 kpk
3 sędziów
1 sędzia 2 ław.
1 sędzia 2 ław
3 sędziów
3 sędziów
3 sędziów
szczeg. zawiłość
3 sędziów
szczeg. zawiłość
2 sędz. 3 ław
Decyzje organów procesowych Wyrok Postanowienie Wyrok nakazowy Zarządzenie Organ wydający Sąd
+ + + -- Prezes sądu
Przewodniczący wydziału
Upoważniony sędzia
Przewodniczący składu
-- -- -- + Organ prowadzący post. przygotowawcze
-- + -- + Forum rozprawa / posiedzenie
rozprawa / posiedzenie
posiedzenie rozprawa / posiedzenie
Uzasadnienie z urzędu - z zasady na wniosek
- zawsze przy apelacji
- czł. skł. votum separatum
- sąd wojskowy
zawsze na piśmie
zawsze na piśmie
art. 504
jeżeli podlega zaskarżeniu
Doręczenie z urzędu z zasady ustnie
gdy wydane poza rozprawą
wydane z uzasadnieniem art. 505
gdy wydane poza rozprawą


(…)


- z zasady na wniosek
- zawsze przy apelacji
- czł. skł. votum separatum
- sąd wojskowy
zawsze na piśmie
zawsze na piśmie
art. 504
jeżeli podlega zaskarżeniu
Doręczenie z urzędu
z zasady ustnie
gdy wydane poza rozprawą
wydane z uzasadnieniem art. 505
gdy wydane poza rozprawą
PRAWO KARNE PROCESOWE
(leży w płaszczyźnie normatywnej)
zbiór norm regulujących proces karny
- nadaje kształt prawny procesowi…
… międzynarodowa
Rozporządzenie wykonawcze
Źródła Prawa Karnego Procesowego Funkcje Prawa Karnego Procesowego
Gwarancyjna
pokaźna ilość norm ma na celu ochronę:
podstawowych wartości nadrzędnych (np. godność człowieka)
praw jednostki w procesie
Są to tzw. gwarancje procesowe
- każdy uczestnik procesu ma prawo do ochrony jego praw obywatelskich
Prakseologiczna
setki lat pouczających doświadczeń przyczyniły…

Procedura karna nieco szersze pojęcie prawa procesowego, gdyż obejmuje:
obyczaje, uznane sposoby stosowania prawa - wszystko to, co składa się na reguły postępowania
normy prawa procesowego
Konstytucja 02,04,1997r. Ustawa:
KPK (06,06,1997) 2. KK (06,06,1997)
Ustawa o świadku koronnym (25,06,1997)
KKW (06,06,1997) 5. KKS (skarb.10,09,1999)
O post. w sprawach nieletnich (26,10,1982)
Ratyfikowana umowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz