Skład i kadencja KRdRiT - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 399
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skład i kadencja KRdRiT - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Skład i kadencja KRdRiT
KRdRiT składa się z 5 członków wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu:
2 powoływanych przez Sejm
1 powoływanego przez Senat
2 powoływanych przez Prezydenta RP
Kadencja trwa 6 lat, z tym, że co 2 lata powoływana jest 1/3 składu Rady, tak, by zachować ciągłość jej funkcjonowania
ponowne powołanie do Rady na pełną kadencję nie jest dopuszczalne
Członek Rady nie może być posłem ani senatorem, nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, nie może prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością pełnionej funkcji
W trakcie kadencji członek KRdRiT nie może być odwołany z wyjątkiem przypadków:
zrzeczenia się funkcji
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji
skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej
naruszenia przepisów ustawy, stwierdzonego orzeczeniem TS
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz