Skarga-opracowanie, V sem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga-opracowanie, V sem - strona 1 Skarga-opracowanie, V sem - strona 2

Fragment notatki:

SKARGA
Zasada skargowości- skarga podmiotu, na którego żądanie wszczęte postępowanie- wnosi ją uprawniony oskarżyciel.
Sfera odpowiedzialności karnej i cywilnej (sfera procesu ubocznego).
Skarga wytycza obszar całego postępowanie karnego, w granicach podmiotowych i przedmiotowych. Odnosi się do stadium postępowania jurysdykcyjnego.
Art.17 par 1 pkt 9 brak skargi uprawnionego oskarżyciela- wniosek, że skarga dotyczy całego postępowania, ALE to NIEPRAWDA, dotyczy WYŁĄCZNIE postępowania jurysdykcyjnego.
(297 kpk)
• ma zazwyczaj postać aktu oskarżenia
zwykły akt oskarzenia 332 i nast.
uproszczony akt oskarżenia- w sprawach z oskarżenia prywatnego Art. 487. Akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.
• skarga uprawnionego oskarżyciela (tylko prokuratora) może mieć postać wniosku o warunkowe umorzenie postępowania Art. 336. § 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie.
• czasem ma postać wniosku o rozpoznanie, kierowanego do sądu, 517 ??
• art. 145 kks- zamiast aktu oskarżenia- wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się...
Art. 145. § 1. W razie wystąpienia przez sprawcę o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, finansowy organ dochodzenia może zamiast aktu oskarżenia wnieść niezwłocznie do sądu wniosek o udzielenie takiego zezwolenia.
§ 2. Wniosek finansowego organu dochodzenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko sprawcy oraz inne dane określające jego tożsamość,
2) dokładne określenie czynu zarzucanego sprawcy ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia, a zwłaszcza wysokości uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej,
3) wskazanie przepisów kodeksu, pod które zarzucany czyn podpada,
4) dokładne określenie wykonanych przez sprawcę czynności, o których mowa w art. 143 § 1-3,
5) wskazanie sądu właściwego do udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
§ 3. Uzasadnienie wniosku może być ograniczone do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina sprawcy i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a nadto innych okoliczności świadczących o tym, że w danej sprawie można zezwolić na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w szczególności ze względu na to, że jest to wystarczające dla zaspokojenia uzasadnionego interesu finansowego Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


(…)

… ustawowego, o którym mowa w art. 142 § 3.
Legitymacja procesowa- skargę może wnieść tylko organ uprawniony.
oskarżyciel prywatny lub posiłkowy- musi mieć zdolność do czynności procesowych, jeżeli nie ma, skarga jest bezskuteczna
Brak skargi nie równa się odstąpieniu od oskarżenia (nie wiąże sąd).
Skarga uprawnionego oskarżyciela najczęściej ma postać pisemną,
nieraz ustną: - 338 proces wpadkowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz