Sieci Komputerowe test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci Komputerowe test - strona 1 Sieci Komputerowe test - strona 2 Sieci Komputerowe test - strona 3

Fragment notatki:


  1 Pytania testowe z przedmiotu „Sieci Komputerowe III”    1.  Przełącznica pośrednicząca IC w systemach okablowania strukturalnego:  a)   b) jest podłączona za pomocą instalacji poziomej  c)     2.  Okablowanie szkieletowe składa się z:  a) kabli pomiędzy pomieszczeniami telekomunikacyjnymi, a punktami rozgraniczającymi  b)   c)     3.  Scharakteryzuj parametr NEXT ( Near End Crosstalk ) definiowany dla systemów  okablowania strukturalnego.  a)   b)   c) zjawisko przenikania sygnału z pary odbiorczej do pary nadawczej w skutek znajdowania  się par w bliskim sąsiedztwie    4.  Scharakteryzuj parametr opóźnienia skośnego definiowanego dla systemów okablowania  strukturalnego.  a) nie jest zaleŜny od interferencji  b)   c)     5.  Jakie modulacje są stosowane w warstwie fizycznej DSSS standardu IEEE 802.11?  a)   b)   c) QPSK    6.  Jakie funkcje realizuje warstwa PLCP standardu IEEE 802.11?   a) modulację  b)   c)     7.  Dla zarządzania energią w sieci ad-hoc standardu IEEE 802.11:   a)   b) punkt dostępowy rozsyła informację o zbuforowanych ramkach w okresach TIM  c)    8.  Wymień cechy charakterystyczne standardu IEEE 802.11b  a) kaŜdy kanał radiowy zajmuje 22 MHz  b)   c)     9.  Jakie mechanizmy opisuje standard IEEE 802.11h?  a)   b)   c) dynamicznego wyboru kanału      2 10. Scharakteryzuj pikosieć w standardzie Bluetooth:  a) kaŜda pikosieć ma dokładnie jedną stację nadrzędną i 7 równowaŜnych stacji podrzędnych  b)   c)     11. Jakie są funkcje protokołu LMP warstwy zarządzania łączem LM standardu Bluetooth?  a)   b) multipleksacja  c)     12. Jakie nowe elementy pojawiły się w standardzie Bluetooth w wersji 4.0?  a) uŜycie protokołu 802.11 PAL ( Protocol Adaptation Layer )  b)   c)       13.  Scharakteryzuj system UWB ( Ultra Wide Band ):  a)   b) ramka sygnalizacyjna przydziela zasoby na potrzeby poszczególnych strumieni  c)     14. Z  ilu  okresów  GTS  ( Guaranteed  Time  Slot )  moŜe  się  składać  okres  CFP  superramki  standardu IEEE 802.15.4?  a)   b) 5  c)     15. Warstwa łącza danych standardu X.25 odpowiada za:  a)   b)   c) segmentację i resegmentację jednostek danych    16. Identyfikator połączenia sieci Frame Relay:  a) reprezentuje pojedynczy obwód fizyczny  b)   c)     17. W jakich protokołach znakowych zrezygnowano z wysyłania pola CRC?  a)   b)   c) ZMODEM    18. Co oznacza wysłanie znaku C w protokole YMODEM?  a) rozpoczęcie transmisji  b)   c)     19. Wymień cechy sieci Metro Ethernet  a)   b) wysoka skalowalność urządzeń pod kątem adresów MAC (100 tyś.)  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz