Serce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 5782
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Serce  - strona 1

Fragment notatki:

notatka o objętości 20 stron w formacie .doc.

Notatka zawiera takie informacje, jak: czynność hemodynamiczna i mechaniczna przedsionków i komór w cyklu pracy serca, tony serca, powstawanie i przewodzenie stanu czynnego w sercu, fazy potencjału czynnościowego, cykl pobudliwości mięśnia sercowego, refrakcja względna i bezwzględna. Fazy depolaryzacji i repolaryzacji, regulacja czynności serca, ogólne zasady powstawania załamków EKG, układ bodźcotwórczy (przewodzący) serca i jego znaczenie, automatyzm serca, czynniki warunkujące samogenerowanie potencjałów czynnościowych, rola biologiczna naczyń włosowatych, krążenie krwi w obiegu małym i dużym, zbiornik tętniczy i żylny – charakterystyka fizjologiczna, regulacja neurohormonalna ciśnienia tętniczego krwi, regulacja ośrodkowa ciśnienia tętniczego krwi, rola receptorów w regulacji ciśnienia krwi, regulacja krążenia narządowego na przykładzie krążenia mózgowego, regulacja krążenia wieńcowego, wentylacja płuc, wymiana gazów w płucach, transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew, wymiana gazów w tkankach, zasadnicze elementy regulacji oddychania, chemiczna regulacja oddychania, wpływ nadmiaru dwutlenku węgla i niedoboru tlenu.

Ponadto notatka zawiera odpowiedzi na następujące pytania: regulacja oddychania, rola ośrodkowego układu nerwowego, wentylacja płuc, wentylacja minutowa, główne składowe i definicja pojemności życiowej płuc i pojemności całkowitej płuc, spirometria jako metoda diagnostyczna układu oddechowego, sposób wykonania badania, czynność wewnątrzwydzielnicza nerki, aparat przykłębuszkowy - jego znaczenie fizjologiczne, współdziałanie systemu kanalikowego i naczyniowego w wytwarzaniu moczu pierwotnego, wielkość filtracji kłębuszkowej, układ RAA i jego rola w wypełnianiu łożyska naczyniowego, resorpcja i sekrecja w kanalikach nerki, powstawanie przesączu kłębuszkowego w nerkach, zagęszczanie moczu, wchłanianie zwrotne wody, czynniki regulacyjne, zasady oznaczania moczu za pomocą pasków Amesa.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu fizjologia człowieka. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.


1. Czynność hemodynamiczna i mechaniczna przedsionków i komór w cyklu pracy serca. Tony serca. Skurcz i rozkurcz przedsionków i komór powtarzają się cyklicznie z częstotliwością 1,2 Hz. Jeden cykl trwa około 800 ms. Skurczowi i rozkurczowi mięśnia sercowego towarzyszy napełnianie się i opróżnianie się z krwi jam serca. Jeden kierunek przepływu krwi od zbiorników żylnych do zbiorników tętniczych związany jest z samą budową jam serca i obecnością zastawek, które uniemożliwiają cofanie się krwi.
Pierwszy kurczy się mięsień przedsionków. Krew wypełniająca jamy przedsionków zostaje wtłoczona do komór przez otwarte prawe i lewe ujście przedsionkowo-komorowe. Następnie fazą izowolumetryczną rozpoczyna się skurcz komór. Zastawki przedsionkowo-komorowe zamykają się, a napięcie mięśnia komór szybko wzrasta, czemu towarzyszy szybki wzrost ciśnienia w obu komorach. W momencie, kiedy ciśnienie krwi w komorach przewyższy ciśnienie w zbiornikach tętniczych, zastawki aorty i pnia płucnego otwierają się i krew wtłaczana jest do zbiorników tętniczych. Otwieranie się zastawek aorty i pnia płucnego rozpoczyna fazę skurczu izotonicznego komór. Faza ta dzieli się na dwa okresy - maksymalnego i zredukowanego wyrzutu. Okres rozkurczu komór rozpoczyna się z chwilą wystąpienia krótkiego okresu protodiastolicznego, w którym ciśnienie w komorach zaczyna opadać. Potem na

(…)

… stają się przyspieszone i pogłębione( duży wzrost wentylacji).
- chemoreceptory ośrodkowe na powierzchni brzusznej rdzenia przedłużonego.
Są one wrażliwe na zmiany pH płynu mózgowo- rdzeniowego i płynu zewnątrzkomórkowego w swoim otoczeniu. Pod wpływem tych zmian CO2 ulega uwodnieniu do H2CO3 , który dysocjuje na H+ i HCO3 -. W ten sposób dochodzi do zmiany stężenia jonów wodorowych w płynie mózgowo- rdzeniowym co prowadzi do pobudzenia ośrodka wdechu i wzrostu wentylacji płuc.
19. Regulacja oddychania, rola ośrodkowego układu nerwowego Regulacja na poziomie OUN:
- świadoma regulacja oddychania- w korze mózgowej. Impulsy są wysyłane przez drogi korowo- rdzeniowe;
- kontrola automatyczna- w moście i rdzeniu przedłużonym * ośrodek oddechowy w tworze siatkowatym rdzenia przedłużonego- ośrodek wdechu…
… pracy serca (przyspieszenie częstości skurczów serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego i wzrost pojemności minutowej serca).
Ośrodek zwalniający pracę serca tworzą neurony należące do jądra przywspółczulnego nerwu błędnego w rdzeniu przedłużonym. Zwolnienie pracy serca przebiega w następujących etapach:
jądra grzbietowe nerwu błędnego -> przedzwojowe włókna przywspółczulne -> pozazwojowe włókna…
… bocznych rdzenia kręgowego -> neurony w zwojach współczulnych -> pobudzenie mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych.
Strefa presyjna jest pobudzana przez:
-ośrodki z wyższych pięter mózgowia - z kory mózgowej i układu limbicznego za pośrednictwem podwzgórza i układu siatkowatego pnia mózgu,
-chemoreceptory u podstawy rdzenia przedłużonego,
-ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym,
-impulsację aferentną…
…)
• bierna - dyfuzja wody z moczu przez ściany kanalika przebiega wspólnie z aktywnym (nakład energii) wchłanianiem zwrotnym elektrolitów, głównie Na +.Resorbcji ulega 80% ilości wyjściowej wody w moczu pierwotnym.
• aktywna/czynna (wbrew gradientowi osmotycznemu) - glukoza (99%!), dwucukry, aminokwasy, witaminy, jony: Na+ (80%!),K+, wapnia, węglanowe, fosforany, siarczany mleczany, cytryniany, kwas moczowy…
… takie jak: penicylina, sulfonamidy, - endogenne- kreatynina i hormony steroidowe.
Wydzielanie jonów potasowych i wodorowych przez kanaliki nerkowe również wiąże się z mechanizmem aktywnego wydzielania. W odcinku bliższym nefronu szereg związków, przede wszystkim jonów sodowych, aktywnie wchłania się przez nabłonek i woda biernie podąża wraz z nimi do przestrzeni okołocewkowych. Nabłonek ramienia wstępującego pętli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz