Scharakteryzuj podstawowe gwarancje procesowe-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Scharakteryzuj podstawowe gwarancje procesowe-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Scharakteryzuj podstawowe gwarancje procesowe Gwarancje procesowe to przewidziane w prawie środki mające na celu ochronę określonych praw i interesów w postępowaniu karnym.
Rozróżnia się :
gwarancje wymiaru sprawiedliwości(ujmowane szeroko jako środki procesowe ustanowione w celu ochrony prawidłowej realizacji pr. kar. mat.)
gwarancje praw i interesów poszczególnych uczestników postępowania, wśród nich szczególnie ważne gwarancje udzielone oskarżonemu.
Gwarancje wymiaru sprawiedliwości powinny zapewniać skuteczność ściągania karnego i trafność orzekania o reakcji karnej, natomiast gwarancje oskarżonego mają chronić niewinnego przed odpowiedzialnością karną, winnego zaś przed skazaniem za przestępstwo cięższe niż to , które popełnił, i przed zbyt surowa karą.
Ustawodawca unika takich unormowań, które oskarżonemu winnemu popełnienia przestępstwa pomagałby w uchyleniu się od wymiaru sprawiedliwości. W pos. kar. ochronie podlegać powinny w zasadzie tylko interesy oskarżonego, które nie są sprzeczne z ogólnym celem procesu, jakim jest prawidłowa realizacja prawa karnego materialnego. II. Kolizje dóbr występujących w toku postępowania powodują, iż od tej zasady czynione są odstępstwa, gdy chronić wypada dobro wyższego rzędu, nawet ze szkodą dla samego wymiaru sprawiedliwości.
Konieczność porównywania określonych dóbr i wyciągania wnioskowe przy kształtowaniu instytucji procesowych powstaje na tle szczególnych związków, które mogą łączyć oskarżonego i .świadka, w konsekwencji czego prawo odmowy zeznań niezależnie od ich znaczenia dla toczącego się postępowania - przyznane zostało osobie najbliższej dla oskarżonego w art. 182 § 1 k.p.k. w zw. z art. 115 § 11 k.k.; zapewniając prawo do korzystania z pomocy obrońcy itp.
W takich wypadkach ustawodawca godzi się na określone, utrudnienia w urzeczywistnianiu prawa karnego, dając pierwszeństwo innym dobrom oraz interesom, uznanym za społecznie ważniejsze. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz