Ryzyko inwestowania - pyatnia na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1519
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko inwestowania - pyatnia na egzamin - strona 1 Ryzyko inwestowania - pyatnia na egzamin - strona 2 Ryzyko inwestowania - pyatnia na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Dziworska. Notatka składa się z 3 stron.
1. Ryzyko zwiazanie z inwestowaniem/ rodzaje ryzyka Ryzyko to możliwość poniesienia straty, szkody lub wystąpienia efektu niezgodnego z oczekiwaniami.
Istnieją dwa aspekty ryzyka przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej:
1/ niepewność rynków inwestycyjnych :
- nieograniczona liczba podmiotów inwestycyjnych o złożonej strukturze i zmiennych zachowaniach,
- niemożliwa do kwalifikacji zależność między podmiotami i ich otoczeniem,
- ograniczona możliwość analizowania i kontrolowania czynników kształtujących rzeczywistość rynków inwestycyjnych
- brak możliwości przewidzenia szczegółowych motywów postępowania emitentów instrumentów finansowych oraz ograniczona możliwość przewidywania korelacji między emitentami, instrumentami, rynkami i inwestorami a także ich otoczeniem.
2/ stosunek inwestora do ryzyka
- poziom ryzyka zależy od indywidualnej skłonności inwestora do podejmowania ryzyka ,
- każdy inwestor posiada specyficzny układ zależności i oczekiwań dot. Inwestycji w zakresie jej bezpieczeństwa, płynność i dochodowości.
Ponadto w teorii ryzyka inwestycyjnego występują dwa podejścia do ryzyka z punktu widzenia jego efektywności:
1/ ryzyko jako możliwość poniesienia straty ( ryzyko jako zagrożenie)
2/ ryzyko jako możliwość wystąpienia rezultatu decyzji inwestycyjnej niezgodnego z oczekiwaniami w momencie jej podejmowania - rezultat gorszy lub lepszy niż oczekiwania
( ryzyko interpretowane jako zagrożenie z jednej strony ale także jako szansa z drugiej strony).
W związku z istnieniem różnych rozmiarów ryzyka wiążą się różne motywy uczestnictwa w rynkach inwestycyjnych np.:
- zachowanie wartości - małe ryzyko
- powiększenie wartości wg zasad konwencjonalnych - ryzyko małe i umiarkowane powiększenie wartości wg zasad spekulacyjnych - ryzyko duże
2 . Kultura w organizacji(nikt nie wiedział o co chodzi w tym pytaniu, jeżeli ktoś sie domyśla niech się podzieli swoją wiedza ) 3. Stopa zwrotu Stopa zysku to stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału ; jest względną miarą zyskowności inwestycji , umożliwia porównywanie zyskowności różnych inwestycji. Stopa zysku jest najczęściej wyrażana w procentach.
4. Inwestowanie w aktywa niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez nie nabyte przez jednostkę (zaliczane do aktywów trwałych) prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok i przeznaczone do używania na potrzeby tej jednostki.
W szczególności zalicza się do nich:
autorskie prawa majątkowe,


(…)

… i przeznaczone do używania na potrzeby tej jednostki.
W szczególności zalicza się do nich:
autorskie prawa majątkowe,
prawa pokrewne (np. do artystycznych wykonań, nagrań radiowych),
licencje i koncesje,
prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych wzorów użytkowych i zdobniczych,
know-how (przekazywanie firmie doświadczeń techniczno-organizacyjnych),
nabyta wartość firmy,
koszty zakończonych prac…
… jest podporządkowane potrzebom jej członków. Przykład to zespół wysoko kwalifikowanych specjalistów.
7.czynniki ryzyka 8.Rola giełdy:
-pozyskiwanie i alokacja kapitału (pozwala na lokowanie nadwyżek oraz uzyskanie kapitału na inwestycje)
-wycena kapitału(wycena wartości przedsiębiorstw)
-zróżnicowanie form oszczędzania (dywersyfikacja kapitału, dywersyfikacja ryzyka)
--barometr gospodarki (giełda…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz