Rynki oligopolistyczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki oligopolistyczne - wykład - strona 1 Rynki oligopolistyczne - wykład - strona 2 Rynki oligopolistyczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Rynki oligopolistyczne.
Ustalenia wstępne.
Rynki oligopolistyczne różnią się od form wcześniej rozpatrywanych tym, że po stronie oferentów bądź nabywców jest na tyle mało podmiotów gospodarczych, że działania jednego z nich w sposób widoczny zmieniają sytuację ekonomiczną pozostałych nielicznych producentów bądź nabywców. Ci nieliczni mają po drugiej stronie bardzo licznych i rozproszonych nabywców bądź oferentów. Jest to więc sytuacja w pewien sposób zbliżona do pełnego monopolu, z tym że teraz np. każdy oferent (jest ich dwóch lub kilku) musi uwzględniać, że na każdą zmianę, który jeden z nich wprowadzi inni najczęściej będą modyfikować swoje działania, co oczywiście ponownie zmienia sytuację, tego który zmiany zainicjował. Tego typu rynki przypominają partię szachów, w trakcie których każdy z graczy stara się przewidzieć działania konkurenta i odpowiednio dobrać do tego swoje działania. Przepisy gry w szachy ograniczają pole działań każdego z graczy ale w samej grze nie biorą udziału - są biernym elementem gry, tak działania rozproszonych i licznych nabywców stanowią ramy, w których poruszają się oferenci oligopoliści. Nabywcy są w pewnym sensie biernym uczestnikiem gry, który dostosowuje się do decyzji podjętych przez oligopolistów oferentów. W przypadku oligopolu nabywców sytuacja wygląda analogicznie, tylko miejsce oferentów zajmują nabywcy. Dla uproszczenia rozważań na tym etapie analizy przyjmiemy następujące założenia:
Albo po stronie podaży albo popytu istnieje mała liczba podmiotów gospodarczych, z których każdy ma znaczny udział w całości podaży albo całości popytu. Chodzi wtedy o oligopolistyczną strukturę podaży albo popytu (oligopol oferentów, oligopol nabywców). Chodzi tu o formy rynku 2 i 4 z tabeli form rynku. Po drugiej stronie oferenci albo nabywcy są bardzo liczni i rozproszeni.
W oligopolu rozpatruje się dwa przypadki, gdy w stosunku do oligopolistów nie ma preferencji - jest to wtedy homogeniczny oligopol, albo występują preferencje i wtedy mamy do czynienia z heterogenicznym oligopolem.
Istnieje przejrzystość rynku w następującym sensie. Np. oferent oligopolista zna nie tylko swoją własną sytuację zbytu lecz jest także poinformowany o parametrach polityki zbytu pozostałych oligopolistów. Dla drugiej strony ceny proponowane przez oligopolistów są znane.
W przypadku, gdy na danym rynku występuje kilku oligopolistów to każde działanie jednego z nich wpływa znacząco na sytuację pozostałych. Z tego względu możemy wyodrębnić dwa rodzaje zachowań oligopolistów:
jeżeli oligopolista w swoich kalkulacjach przyjmuje założenie, że inni oligopoliści nie będą reagować na jego działania to zachowuje się on autonomicznie.
jeżeli oligoplista w swoich kalkulacjach uwzględnia możliwe reakcje pozostałych oligopolistów na każde swoje działanie to

(…)

… kosztów całkowitych będziemy chcieli wykreślić przebieg przeciętnych kosztów całkowitych Kcp, to ich przebieg określa wzór:
Najprościej jest narysować przebieg izolinii zerowego zysku, gdyż wtedy jest ona prostą pokrywającą się z przebiegiem Kcp. Jeżeli zysk jest większy od zera, to wtedy linie jednakowego zysku wyglądają następująco:
Jeżeli teraz umieścimy na tym rysunku funkcje cena-zbyt I producenta…
… krańcowego i kosztów krańcowych. Realizują one nie tylko warunek konieczny na maksimum zysku ale również i warunek wystarczający, gdyż w każdym z nich nachylenie prostej Kc' jest większe od E'. W ten sposób znajdujemy wielkości produkcji I producenta, które zapewniają mu maksimum zysku, gdy II producent będzie wytwarzał określoną wielkość produkcji y2. Widać, że im większe jest y2 tym mniejsze y1…
…. Matematycznie oznacza to, że liczy on pochodną swojego zysku tylko po zmiennej y1. Odpowiada to więc pochodnej cząstkowej. Funkcja reakcji pierwszego producenta powstaje jako przekształcona postać następującego warunku:
Identycznie postępuje drugi producent. Szukając maksimum swojego zysku liczy on pochodną:
Przekształcając odpowiednio te równania tworzymy wzory na funkcje reakcji I i II duopolisty. Punkt…
… homogeniczny oligopol (nie ma preferencji dla oligopolistów) to wtedy na danym rynku będzie obowiązywała jedna cena. Homogeniczny duopol oferentów.
Przypadek Cournota.
Założenia.
Na rynku występuje tylko dwóch producentów danego dobra, które w osądzie nabywców są jednakowe (nierozróżnialne).
Na rynku jest doskonała informacja cenowa, co w połączeniu z 1 założeniem oznacza, że na ten produkt będzie w danym…
… też musi być prostą wychodzącą ze środka układu współrzędnych.
Do tych samych wniosków dojdziemy inną drogą, która zapewni łatwiejsze porównania z następnym modelem. W tym celu musimy wprowadzić pojęcie linii jednakowego zysku albo izolinii zysku, czyli linii, która składa się z punktów o jednakowym zysku. Jest to analogiczne narzędzie jak funkcja obojętności, izokwanta produkcji.
W tym konkretnym przypadku izolinie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz