Rozwiązanie kratownicy płaskiej - MES - ćwiczenie 3

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie kratownicy płaskiej - MES - ćwiczenie 3 - strona 1 Rozwiązanie kratownicy płaskiej - MES - ćwiczenie 3 - strona 2 Rozwiązanie kratownicy płaskiej - MES - ćwiczenie 3 - strona 3

Fragment notatki:

Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wrocław, 29.01.2014
METODY OBLICZENIOWE
Temat: Rozwiązanie kratownicy płaskiej - MES
Budownictwo
Gr. 5
Rok akademicki: 2013/2014
str.1
1. Algorytm wykonania ćwiczenia.
1.1. Macierze sztywności elementów 1, 2, 3, 4, 5 w układzie współrzędnych lokalnych
k1=
0,2479596
0
-0,24796
0
0
0
0
0
-0,24796
0
0,24796
0
0
0
0
0
k2=
0,3021645
0
-0,302164
0
0
0
0
0
-0,30216
0
0,302164
0
0
0
0
0
k3=
0,1364394
0
-0,136439
0
0
0
0
0
-0,13644
0
0,136439
0
0
0
0
0
k4=
0,2103306
0
-0,210331
0
0
0
0
0
-0,21033
0
0,210331
0
0
0
0
0
k5=
0,1469242
0
-0,146924
0
0
0
0
0
-0,14692
0
0,146924
0
0
0
0
0
1.2. Macierze transformacji z układu lokalnego do układów globalnych
Ө1=
0,838104 -0,54551
0
0
0,545511 0,838104
0
0
0
0
0,838104 -0,54551
0
0
0,545511 0,838104
Ө2=
-0,89743 0,44116
0
0
-0,44116 -0,89743
0
0
0
0
-0,89743 0,44116
0
0
-0,44116 -0,89743
Ө3=
-0,86639 0,499368
0
0
-0,49937 -0,86639
0
0
0
0
-0,86639 0,499368
0
0
-0,49937 -0,86639
str.2
Ө4=
0,077822 0,996967
0
0
-0,99697 0,077822
0
0
0
0
0,077822 0,996967
0
0
-0,99697 0,077822
Ө5=
0,98733 0,158678
0
0
-0,15868 0,98733
0
0
0
0
0,98733 0,158678
0
0
-0,15868 0,98733
1.3. Macierze sztywności elementów w układzie współrzędnych globalnych, powstają przez
mnożenie.
ke,g= ΘeT*ke*Θe
k1,g=
0,174171
-0,11337
-0,17417
0,113366
-0,11337
0,073788
0,113366
-0,07379
-0,17417
0,113366
0,174171
-0,11337
0,113366
-0,07379
-0,11337
0,073788
k2,g=
0,243357
-0,11963
-0,24336
0,11963
-0,11963
0,058808
0,11963
-0,05881
-0,24336
0,11963
0,243357
-0,11963
0,11963
-0,05881
-0,11963
0,058808
k3,g=
0,102416
-0,05903
-0,10242
0,05903
-0,05903
0,034024
0,05903
-0,03402
-0,10242
0,05903
0,102416
-0,05903
0,05903
-0,03402
-0,05903
0,034024
k4,g=
0,001274
0,016319
-0,00127
-0,01632
0,016319
0,209057
-0,01632
-0,20906
-0,00127
-0,01632
0,001274
0,016319
-0,01632
-0,20906
0,016319
0,209057
k5,g=
0,143225
0,023018
-0,14322
-0,02302
0,023018
0,003699
-0,02302
-0,0037
-0,14322
-0,02302
0,143225
0,023018
-0,02302
-0,0037
0,023018
0,003699
1.4. Macierze transformacji stopni swobody elementów na stopnie swobody całej konstrukcji
1
C1=
2
3
4
5
6
7
8
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
str.3
1
C2=
2
3
4
5
6
7
8
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
C3=
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
4
5
6
7
4
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
3
4
8
0
0
0
0
0
0
0
1
1
C5=
3
0
0
0
0
1
C4=
2
8
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
2
3
4
8
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
2
3
4
Dla potrzeb zadania należy wykonać transpozycje macierzy C1,…C5, gdyż macierze sztywności
elementu w układzie stopni swobody powinny mieć wymiar dwukrotnie większy niż ilość węzłów
– w każdym węźle dla kratownicy płaskiej po dwa stopnie swobody (w tym przypadku 4*2=8).
1.5.

(…)

… podpór (przemieszczenia wynoszą zero). Na kierunkach występowania podpór w
str.5
wierszach i kolumnach należy wpisać zera, a w celu uniknięcia osobliwości macierzy należy na
głównej przekątnej wpisać 1.
Ks,m=
0,4175277
0
-0,174171
0,1133659
0
0,1196298
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
-0,17417
0
0,277861
-0,15608
0
0,05903
0
-0,01632
0,113366
0
-0,15608
0,316869
0
-0,03402
0
-0,20906
0 0,11963
0
0
0 0,05903
0…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz