Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach - wykład - Naftalen

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach - wykład - Naftalen - strona 1 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach - wykład - Naftalen - strona 2 Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach - wykład - Naftalen - strona 3

Fragment notatki:

Elżbieta Lipiec Warszawa,13.03.2002r.
Anna Rola
Katarzyna Zawistowska
Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach.
1.Cel ćwiczenia;
Badanie równowagi ciecz- ciało stałe w układach dwu- i trójskładnikowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów wykazujących „ efekty synergiczne „ rozpuszczalności, czyli układów wykazujących większą rozpuszczalność w rozpuszczalniku dwuskładnikowym niż w dwóch rozpuszczalnikach czystych w danej temperaturze.
2. Metoda pomiarów;
Pomiary dokonuje się metodą syntetyczną (dynamiczną). W silnym świetle oświetlającym szklany termostat, w którym umieszczony jest zbiorniczek z badanym układem (znajduje się tam również mieszadło magnetyczne) obserwuje się temperaturę zaniku ostatniego kryształu w roztworze (zaniku zmętnienia). Stężenie roztworu ustala się wagowo, ważąc każdą próbkę przed i po dodaniu rozpuszczalnika.
3. Wykonanie pomiarów;
Przygotowałyśmy rozpuszczalnik binarny składający się z odpowiednich ilości n-butanolu i cykloheksanu,
Starannie wysuszoną kolbkę wraz z korkiem i mieszadłem magnetycznym zważyłyśmy na wadze analitycznej, Do kolbki wsypałyśmy ok.0,3g naftalenu, Za pomocą strzykawki dodałyśmy odpowiednią porcję rozpuszczalnika (ilość rozpuszczalnika zależy od badanego układu oraz zakresu temperatury), po czym ponownie zważyłyśmy,
Po dodaniu rozpuszczalnika kolbkę umieściłyśmy w termostacie i włączyłyśmy mieszadło magnetyczne;
Szybko grzałyśmy układ do rozpuszczenia kryształów
Schłodziłyśmy układ termostatu zachowując mieszanie do uzyskania drobnych kryształów
Ponownie grzałyśmy roztwór, początkowo szybko do temperatury o kilka stopni niższej od spodziewanej temperatury zaniku kryształów a później powoli Zaobserwowałyśmy temperaturę zaniku kryształów
Po każdym termostatowaniu i po każdym dodaniu rozpuszczalnika kolbkę suszyłyśmy i ważyłyśmy
Dane operacje powtarzałyśmy kilkakrotnie dla różnych ilości rozpuszczalnika
Po zakończeniu pomiarów wyłączyłyśmy aparaturę
4. Opracowanie wyników;
Sporządzenie rozpuszczalnika mieszanego:
mn-butanolu= 2,91085g mcykloheksanu =7,1699g
nn-butanolu= 0,0259 moli ncykloheksanu =0,0853 moli
xn-butanolu = 0,3157, xwag-but.=0,2888 xcykloheksanu =0,6843, xwag-cykl.=0,7112
Sporządziłyśmy rozpuszczalnik mieszany o składzie: 0,3157 x

(…)

… =7,1699g
nn-butanolu= 0,0259 moli ncykloheksanu =0,0853 moli
xn-butanolu = 0,3157, xwag-but.=0,2888 xcykloheksanu =0,6843, xwag-cykl.=0,7112
Sporządziłyśmy rozpuszczalnik mieszany o składzie: 0,3157 xmol n-butanolu + 0,6843 xmol cykloheksanu. Obliczenie ułamka molowego:
np.:
mnaftalenu
mrozpuszczalnika
Temperatura zaniku kryształów
xs
ln xs
0,3785g
0,38045g
49,2 °C
0,3856
-0,9530
0,3785g
0,3657g
43,8 °C…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz