Różnorodność biologiczna w krajobrazie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnorodność biologiczna w krajobrazie - omówienie - strona 1 Różnorodność biologiczna w krajobrazie - omówienie - strona 2 Różnorodność biologiczna w krajobrazie - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Różnorodność biologiczna w krajobrazie.
Liczba systemów biologicznych:
α -różnorodność - złożoność krajobrazu (liczba gatunków, liczba zbiorowisk w obrębie jednego krajobrazu); lasy gospodarcze Puszczy Augustowskiej są bogatsze niż lasy gospodarcze na Górnym Śląsku, co wynika z konfiguracji terenu, Puszcza Augustowska to gospodarcze lasy naturalne, a na Górnym Śląsku gospodarcze lasy sztuczne.
σ - różnorodność - zróżnicowanie różnorodności wzdłuż gradientu środowiskowego w obrębie konkretnych fitokompleksów, np. Góra Tabor w Izraelu; Wielkopolska i Dolina Chochołowska w Tatrach różnią się między sobą, gdyż flora niżu jest inna niż flora gór.
γ - różnorodność, np. lokalna flora (flora Polsko 6000 gatunków, flora Szwecji ok. 1000 gatunków).
Zastosowania (głównie waloryzacja):
α -różnorodność - liczba gatunków i procesy wewnątrz krajobrazu, liczba zbiorowisk na jednostką powierzchni i procesy wewnątrz krajobrazu, mozaika środowisk (powierzchnia płatów) i procesy wewnątrz krajobrazu. Przemkowski Park Krajobrazowy - duża różnorodność na poziomie α i poziomie σ - zimorodki, gęsi. Drohiczyn - murawa kserotermiczna - duża różnorodność na poziomie α i σ. Chronione fragmenty krajobrazu o niskiej różnorodności α - solniska, torfowiska wysikie (występuje tu wiele roślin, które nie występują na inych terenach).
Dlaczego zależy nam na obszarach o dużej różnorodności:
zanikanie krajobrazów pierwotnych i zwiększanie się krajobrazów kulturowych
zanikanie tradycyjnych (ustabilizowanych) krajobrazów kulturowych
spadek różnorodności genetycznej gatunków dzikich i hodowlanych.
Od czego zależy poziom bioróżnorodności:
KLIMAT: korzystne warunki klimatyczne pozwalają na obecność większej liczby gatunków. Klimat jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na różnorodność boiologiczną, w 77% wpływa na całość różnicowania.
Udział form życiowych we florach lokalnych w 27 jednostkach geomorfologicznych w Izraelu:
powyżej 200 mm - fanerofity (stały udział bez względu na ilość opadów)
poniżej 200 mm - fanerofity (im mniej opadów tym więcej fanerofitów)
powyżej 400 mm - chamefity (stały udział chamefitów)
poniżej 400 mm - chamefity (im mniej opadów tym więcej chamefitów)
200 - 600 mm - terofity (maksymalny, stały udział, zaś maleje na suchszych, a zwiększa się na wilgotniejszych), hemikryptofity i geofity (udział rośnie ze wzrostem opadów)
Fanerofity (gr. phaneros = jawny, phyton = roślina), rośliny jawnopączkowe - jedna z form życiowych roślin. Są to rośliny, których pączki, za pomocą których rośliny odnawiają się, znajdują się na pędach nadziemnych, co najmniej 25 cm nad ziemią. W klimacie umiarkowanym fanerofitami są wszystkie

(…)

… których roślina odnawia się, znajdują się tuż przy powierzchni ziemi (albo zaraz na niej, albo tuż pod nią). Hemikryptofizm jest przystosowaniem do przetrwania zimy. W klimacie umiarkowanym roślin takich jest bardzo wiele. Należą do nich rośliny dwuletnie, jak np. naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), dziewanna kutnerowata (Verbascum phlomoides) lub byliny, np. rojnik górski (Sempervivum montanum…
… są w nadziemnych rozłogach.
Geofity, rośliny ziemnopączkowe - byliny posiadające pączki odnawiające, które zimują na organach podziemnych np. bulwach, kłączach, cebulach i korzeniach. Geofity są jedną z grup kryptofitów.
Geofity rosnące w runie leśnym kwitną i owocują wiosną przed pojawieniem się liści na drzewach, a gdy warunki świetlne na dnie lasu pogarszają się, z chwilą pojawiania się liści w koronach drzew, ich pędy nadziemne giną. Są to rośliny samożywne, których cykl życiowy przebiega na ziemi.
Można je także podzielić ze względu na sposób wykształcania organów podziemnych:
geofity cebulkowe (tulipan, czosnek) geofity ryzomowe (kosaciec, konwalia) geofity korzeniowe (ostrożeń) Historia geologiczna terenu: liczne gatunki drzew na tej samej szerokości geograficznej w Ameryce jest większa niż w Europie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz