Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych - wykład - strona 1 Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych - wykład - strona 2 Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenie nr: 61
rok: I
semestr: letni
Rozkłady statystyczne rozpadów jądrowych.
Ocena:
Wstęp teoretyczny.
Rozpad jądrowy ma przebieg spontaniczny i podlega prawom statyki. Każdej liczbie rozpadów odpowiada określone prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo, że w czasie Δt rozpadnie się ni jąder jest określone rozkładem Poissona:
ni - liczba zliczeń;
n0 - średnia liczba impulsów rejestrowanych w czasie Δt.
Jeżeli średnia wartość n0 z większej liczby pomiarów (k 200) jest duża (n0 10), to rozkład Poissona przechodzi w prawo Gaussa:
Rozkład Gaussa jest symetryczny względem wartości średniej n0 wyznaczonej położeniem maksimum krzywej.
Prawo Poissona jest słuszne dla wszystkich wartości ni i n0, ale korzystanie z niego dla dużych wartości ni i n0 jest uciążliwe, gdyż wtedy wartości i ni ! gwałtownie rosną, w takim przypadku łatwiej jest posługiwać się rozkładem Gaussa.
2. Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia było doświadczalne potwierdzenie statystycznego charakteru rozpadów promieniotwórczych.
3. Układ pomiarowy.
Schemat blokowy aparatury służącej do badania statystycznego charakteru rozkładów jądrowych.
Licznik Geigera - Müllera (L) wraz z umieszczanym pod nim preparatem promieniotwórczym (R) umieszczony jest w domku ochronnym (O) stanowiącym osłonę przed promieniowaniem. Zasilacz wysokiego napięcia (Z) dostarcza napięcia zasilania licznika. Elektroniczny przelicznik impulsów z odczytem cyfrowym i dyskryminatorem przyłączony jest do licznika Geigera - Müllera przez układ zwany wtórnikiem kodowym, którego zadaniem jest zmniejszenie oporu wyjściowego obwodu licznika i zwiększenie mocy impulsów. Przelicznik (P) jest zaopatrzony w automatyczny wyłącznik czasowy umożliwiający przerwanie zliczania impulsów po zadanym czasie.
Tabele pomiarowe.
Rozkład Gaussa:
przedział liczby zliczeń
mi liczba przypadków mieszczących się w przedziale Δni ni· mi mi/k częstość występowania danej liczby przypadków mi P(ni) prawdopodobieństwo występowania danego mi wg. rozkładu Gaussa
P(ni)·k liczba przypadków odpowiadająca danemu mi wg. rozkładu Gaussa
172÷178
5
860
0,025


(…)

….
Spoglądając zaś na rozkład Gaussa również zauważamy podobne rozmieszczenie wyników. Jednak zastrzeżenie budzi krzywa rozkładu Gaussa, a szczególności wartości prawdopodobieństwa występowania danej liczby zliczeń. Są one jeden rząd wielkości mniejsze od teoretycznych. Sam kształt krzywej jest jednak jak najbardziej prawidłowy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz