Równowaga wewnętrzna a ceny światowe

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga wewnętrzna a ceny światowe - strona 1

Fragment notatki:

Równowaga wewnętrzna a ceny światowe
Zniesienie cen importowych daje możliwość dostosowania się do światowej ceny produktu. Poziom ceny światowej wyznaczają łącznie krzywe popytu i podaży światowej (będące wynikiem poziomego zsumowania krzywej popytu i podaży krajowej).
Relacje pomiędzy poziomem ceny krajowej i światowej produktu określają zakres ewentualnego importu lub eksportu produktu i tak:
- Cena krajowa = cenie światowej
Cena światowa równowagi kształtuje się dokładnie na poziomie ceny krajowej Px - podaż krajowa całkowicie zaspokaja popyt wewnętrzny i dany kraj a nie eksportuje a nie importuje produktu.
- Cena światowa równowagi P1 osiąga poziom niższy od ceny krajowej - żądanie ceny wyższej przez producentów krajowych w tym przypadku będzie skutkować importu po cenie niższej oraz spadkiem krajowej produkcji do poziomu Q1. Oznacza to równowagę rynku wewnętrznego przy cenie P1 i wielkości produkcji Q1 zaś niedobór w zakresie pokrywa zapotrzebowania odbiorców (Qx - Q1) jest eliminowany przez import po niższej cenie.
- Cena światowa równowagi osiąga poziom wyższy od ceny krajowej - zapotrzebowanie krajowych konsumentów wyniesie Q1 przy czym nadmierna produkcja zostanie wyeksportowana (Q2 - Q1).
Udział w konkurencji światowej oznacza zatem wpływ zmian poziomu ceny światowej na rynek krajowy (wskutek zmian popytu i podaży światowej).
Spadek światowej podaży określonego produktu może być efektem określonych trudności w danym kraju (np. klęsk żywiołowych) przy niezmienionej wielkości popytu skutkuje to wzrostem ceny światowej. W sytuacji równowagi wewnętrznej określonego kraju (ilustrowanej na rysunku). Wzrost ceny światowej z P1 do Px oznacza możliwość wyeliminowania importu niezbędnego przy cenie P1.
Natomiast wzrost ceny światowej do poziomu P2 stwarza możliwość uruchomienia eksportu.
Ogólnie zatem, kiedy koszty transportu są niskie i nie występują istotne ograniczenia w handlu zagranicznym czynników wyznaczających poziom ceny równowagi należy szukać na rynku światowym. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz