Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 301
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza - strona 1 Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza - strona 2 Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza - strona 3

Fragment notatki:

:
³ ) [ \ \ c G:
L
L
L
¦ F M [ w‚
wFL

SU]\ WDN GREUDQ\FK M L [ DE\ VSHáQLRQH E\á\ ZDUXQNL EU]HJRZH RUD]
\
SRVWXOXMH VLĊ DSURNV\PDFMH IXQNFML V]XNDQHM Z SRVWDFL
‚
DE\ ]QDOHĨü HNVWUHPXP IXQNFMRQDáX
5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH
SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D
(S
8 :
‚ (S
5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH
SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D
8
wX [ W w[
:
[
³ S [ W X [ W G[

$ [ V [ W H [ W G[

[
wX [ W w[
SĺS [W
V [ W ( [ H [ W ( [ $ĺ$ [ L L
³ SX ¦ 3X
8 :
:

V [ W H [ W G$ G[
³³
[ $
H [ W (ĺ( [ 8

³ VH

(S
5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH
SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D
[

wDL
wX [ w[
[
& ³ X [ [ 1 G[
wX [ w[
wX [ wX [ 
($³
G[
w[ w[

[
V [ ( [ 
w
($

wDL
§ § wX [ · 
·
¨ ¨
G[ & ³ X [ [ 1 G[ ¸ 
¨ ³ © w[ ¸
¸
¹
[
©[
¹
X [ D D [ D [   D0 [ 0
L
wX [ wX [ 
($³
G[ & ³ X [ [ 1 G[
w[ w[

[
[
:

V [ H [ G$ G[
³³
[ $
‚ 8 :
8
H [ 5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH
SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D
0
/
S [ &[1
wX
w[
D
X [ 
L
&/1 
[
($ 1  X [ 
*DOHUNLQ
·
§
¨ D ³ [ 1 G[ ¸ 
¸
¨
¹
© [
/1 
/($D &
1 
&/1 
D
($ 1  ·
w § 

w
¨ D ³ G[ ¸ &
($

wDL
wD ¨ [ ¸
¹
©


X  Ÿ D
w
w § wX [ ·

($
X [ 1 G[
¨
¸ G[ &
wDL ³
wDL ³ © w[ ¹

[
[
X [ D D [
5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH
SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D
§ /1 
&
1 ·
¨
¸
¨ 1 [ [ ¸
($ 1  1  ©
¹
&/1 
[
($ 1  X [ /
S [ &[1
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz