Rodzaje zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje zarządzania - strona 1 Rodzaje zarządzania - strona 2 Rodzaje zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

M. O. i Z
Zarządzanie przez delegowanie
Zarządzanie przez partycypacje
Zarządzanie przez konflikty
Zarządzanie przez komunikacje
Ad1 Delegowanie - rozumiane jako przekazywanie formalnej władzy na niższe szczeble zarządzania w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania instytucji.
W administracji określa się to jako zasadę subsydiarności; władza powinna działać tylko wtedy gdy nie wystarczają działania osób i wspólnot jej podległych.
Etapy zarządzania przez delegowanie:
Uświadomienie potrzeby delegowania
Ustalenie zakresu delegacji
Analiza opłacalności
o korzyści /straty
dłuższy /krótszy czas reakcji
koszty koordynacji /koszty autonomii
łatwość /trudność komunikacji
wzrost /zmniejszenie ryzyka działalności firmy
o koszty transakcyjne (przejścia do nowego układu)
o koszty /wyniki alternatywne
Wybór osoby Przekazanie na piśmie zakresu delegacji (zadania, uprawnienia, odpowiedzialność)
Ustalenie zasad nadzoru i kontroli
Zaprojektowanie i wdrożenie wspomagającego systemu motywacyjnego
Odpowiedzialność delegowania:
czy właściwie wybrałem
za brak nadzoru
czy można było delegować inną osobę - odpowiedzi na te trzy pytania odpowiadają za odpowiedzialność delegującego
Zalety delegowania
zyskuje firma
zyskuje delegujący
zyskuje ten na kogo delegujemy
Warunki skutecznego delegowania:
od czego zależy skuteczność?
Analizuję: cele, ludzie, struktura, technologia, otoczenie.
ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJĘ
(Współudział)
Współudział szczeble wykonawczego wraz ze szczeblem władczo-decyzyjnym w zarządzaniu.
O partycypacji mówimy wtedy, gdy jest przeprowadzona zwykła konsultacja (przełożony - podwładny)
Formy partycypacji:
Wg - Stanisława Borkowska
partycypacja decyzyjna
partycypacja bezpośrednia i pośrednia
(brygada) (związki zawodowe)
grupa autonomiczna
partycypacja finansowa - prawo do udziału w zyskach, ale nie wynikające z udziału (13, 14)
partycypacja negocjacyjna
partycypacja konsultacyjna
partycypacja informacyjna
partycypacja własnościowa
Formy partycypacji:
ze względu na zakres współdecydowania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz