Rodzaje postępowania cywilnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje postępowania cywilnego - omówienie - strona 1 Rodzaje postępowania cywilnego - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie cywilne - przez postępowanie cywilne rozumie się prowadzoną w określonych prawem formach działalność organów państwowych lub społecznych oraz występujących przed tymi organami zainteresowanych osób zmierzających do realizacji określonych przez prawo celów.
Na pojecie postępowania cywilnego składają się różnego rodzaju postępowania sądowe i pozasądowe, które mają za zadanie rozpoznanie spraw wynikających ze stosunków prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy oraz wynikających z tych stosunków praw podmiotowych.
Postępowanie cywilne ma urzeczywistniać normy prawa cywilnego w sensie ogólnym. Urzeczywistniane stosunków prawa cywilnego polega zwykle na przymusowym wykonywaniu orzeczeń sądowych i aktów innych organów sądowych i pomocniczych. O rodzaju postępowania cywilnego decyduje przede wszystkim to, jaki organ będzie załatwiał lub rozpoznawał daną sprawę cywilną. Trzeba wiedzieć, że w sądowym postępowaniu egzekucyjnym wiele czynności spełniają komornicy. Również sprawy cywilne mogą być załatwiane przez sądy polubowne.
Mamy jeszcze inne organy orzekające w sprawach cywilnych :
Kolegia Urzędów Patentowych.
Komisje odwoławcze przy Urzędzie Patentowym
Sprawa cywilna - określa art. 1 kpc, występują dwa kryteria:
Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). w znaczeniu materialnym - są to sprawy wynikające z gałęzi prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego oraz prawa pracy,
w znaczeniu formalnym - chodzi np. o sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy wynikające z innych stosunków prawnych, czyli sprawy, które są przekazane.
Wyjątkowo tylko sprawa cywilna w znaczeniu materialnym może być przekazana innym pozasądowym organom jurysdykcyjnym do rozpoznania, np. jednostkom samorządowym sprawy dotyczące zmiany nazwiska, udzielenie pozwoleń wodno - prawnych.
Rodzaje postępowania cywilnego
Postępowanie cywilne nie jest jednolite, bo składa się z różnych postępowań, które charakteryzują się odmiennością podmiotów rozpoznających sprawy cywilne lub szczególną odrębnością postępowań w tych sprawach.
RODZAJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO :
Sądowe postępowanie cywilne - toczy się przed sądami powszechnymi, jeżeli sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, lub przed Sądem Najwyższym.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz