Rodzaje kontraktów długoterminowych- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje kontraktów długoterminowych- wykład 2 - strona 1 Rodzaje kontraktów długoterminowych- wykład 2 - strona 2

Fragment notatki:

WYKŁAD 2 7.03.2012
Rodzaje kontraktów długoterminowych
W praktyce gospodarczej wyróżnia się trzy typy umów kontrakt ów długoterminowych:
umowy o cenach ryczałtowych, zwanych także stałymi
umowa o cenę „koszt plus” ( typu koszt-plus)
umowy tzw. mieszane
Umowa o cenach ryczałtowych- jest to umowa, w której zamawiający i wykonawca umawiają się na stosowanie określonej w umowie stałej ceny lub stawi za wybudowaną jednostkę produktu. Umowa taka może również zawierać klauzulę umożliwiającą aktualizację ceny.
U mowy w wysokości ryczałtu charakteryzują się tym, że znana jest cena zlecenia, natomiast nieznany jest koszt wytworzenia usługi.
Cechą charakterystyczną tego rodzaju kontraktów jest fakt, iż wykonawca ponosi ryzyko związane z kalkulacją zlecenia- w przypadku, gdy źle oszacuje koszty realizacji kontraktu (w rzeczywistości będą wyższe niż zaplanowane), zamawiający nie będzie musiał zapłacić wyższej ceny z zlecenie.
Przykładem umów o cenach stałych (ryczałtowych) są umowy zawierające:
stałą, dokładnie określoną wartość (cenę) za wykonanie usługi budowlanej,
stałą z możliwością jej korygowania ze względu na zmiany wskaźników poziomu cen,
stałą cenę oraz klauzulę dopuszczającą możliwość jej renegocjacji w razie zajścia określonych w umowie okoliczności
stałą cenę powiększoną o przyznawaną okresowo premie za terminową i jakościową realizację umowy
stałą cenę, która jest uwarunkowania osiągnięciem ściśle określonych wskaźników
Umowa o cenę „koszt plus” (typu koszt-plus)- jest to umowa, w której zamawiający i wykonawca umawiają się, że wykonawcy są zwracane przez zamawiającego określone, rzeczywiste lub planowane, koszty wykonania umowy powiększone;
o ustalony procent zysku liczony od tych kosztów
o stałą stawkę zysku
Tzn. cenę ustala się w wysokości kosztów powiększonych o narzut zysku, a narzut ten może być wyrażony procentowo lub kwotowo. Punktem wyjścia są, wiec koszty poniesione podczas realizacji zlecenia
Ryzyko w przypadku błędnej kalkulacji kontraktu spoczywa na zamawiającym- koszty mogą być zawyżone, aby zwiększyć cenę kontraktu.
Przykładem umów o cenach „koszt plus” są umowy zawierające
gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uznanych za racjonalne kosztów jej realizacji,
warunek wspólnego ponoszenia kosztów przez zleceniodawcą i wykonawcę,
gwarancję zwrotu poniesionych przez wykonawcę rzeczywistych lub uznanych za racjonalne kosztów jej realizacji i wypłaty wykonawcy dodatkowej premii motywacyjnej,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz