Reprezentacja spółki partnerskiej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentacja spółki partnerskiej - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Reprezentacja spółki
9Zasady reprezentacji spółki partnerskiej pozwalają na wybór jednego z modeli, mianowicie albo model spółki jawnej, choć z pewnymi modyfikacjami, albo model spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W pierwszym przypadku każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby partnerów. Umowa spółki może przewidywać surowsze wymogi powzięcia uchwały. Pozbawienie partnera prawa reprezentowania spółki w takim przypadku staje się skuteczne z chwilą wpisu do rejestru.
W drugim przypadku umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi. Do zarządu powołanego w ten sposób stosuje się odpowiednio przepisy art. 201-211 k.s.h. dotyczące obowiązków i składu zarządu, mandatu członka zarządu, odwołania członka zarządu oraz praw członków zarządu, a także przepisy art. 293-300 k.s.h. dotyczące odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz