Renesans - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Renesans - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka - strona 1 Renesans - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka - strona 2 Renesans - Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka - strona 3

Fragment notatki:

Renesans 1300 r - 3 największe postaci związane z renesansem, początek renesansu
Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka Trzy miejsca narodzenia się renesansu : - uniwersytety ( Sorbona, Kraków, Praga )
- dwory królewskie
- miasta o szczególnych zw. literackich i ich instytucje, np. Związek Retoryków, Gildie Literackie (Anglia), PUYS - Francuskie Stowarzyszenia Literackie 1. Wczesny humanizm
Autor - podpisuje swoje dzieła, jest b. ważny w utworze
Dzieła stają się bardziej osobiste
Pierwszeństwo języka potocznego i zwiększenie realizmu - wczesny humanizm
Głównie literatura włoska, gatunek - nowela
Kontynuacja gatunków średniowiecznych
- poezje liryczne
- dziejopisarstwo
- dramat
- literatura dydaktyczna religijna
Ulepszenie łaciny - wzorowanie się na Senece
Odkrywanie wagi starożytności
Rozwój języków narodowych
Pierwsze komentarze do tekstów starożytnych
Zwrócenie się ku jednostce bez odwrócenia się od Boga
Wczesny humanizm - pochwała bogactwa i gospodarki
I. PETRARKA - 1304 - 1374
Zakończył średniowiecze
Pisał głównie sonety, pieśni (365) - reprezentatywne dla humanizmu
Kładł nacisk na miłość nie zmysłową
„Sonety do Laury” - Petrarka widział ją tylko raz w kościele, lecz zakochał się do końca życia
pisarstwo intymne; mówi o zakątkach duszy ludzkiej
„Afryka” - galerie portretów o sławnych mężach
LISTY - powstawały, ale niekoniecznie były wysyłane (okres starości, do przyjaciół, wierszem)
„Afryka” - poemat, „Sielanki” - przejaw wolności słowa
AUTOBIOGRAFIA - dialog Petrarki ze św. Augustynem - „Tajemnica moja”
Nowa koncepcja człowieka humanizmu - szczęśliwy, bogaty, przedsiębiorczy
II. BOCCACCIO - 1313 - 1375
Pisarz i polityk
Wiele tekstów o Florencji
Poematy epickie, powieści miłosne, wiersze
„Żywot Dantego” - fascynacja Dantem, „Żywot Petrarki”
deklarował się jako uczeń Dantego i Petrarki
asymilacje różnych tradycji literackich w utworach (głównie romańskiej - romanse)
Napisał „Dekameron” :
* protest przeciwko degradacji moralnej Florencji i rozpędzeniu obyczajów
* 100 nowel opowiedzianych przez 10 osób - zamkniętych w obawie przed epidemią w domku pod Florencją przez 10 dni
* chęć napiętnowania zbyt wysokich ambicji kupców florenckich - niewspółmiernych z ambicjami kulturalnymi
III. DANTE - 1265 - 1321


(…)

… :
zrodzenie się prawdziwej wspólnoty literackiej
kultywowanie łaciny by wszyscy mogli się porozumieć
od czasu wynalezienia druku
podział ludzi na LITERARI ( wykształceni, znający łacinę ) i ILLITERARI ( niewykształceni, posługujący się językiem narodowym )
gatunki literackie : LISTY (epistolografia), RELACJE Z PODRÓŻY
Erazm z Rotterdamu - „Jak należy pisać listy”
Teksty greckie i rzymskie (..?)
Odnajdywanie…
… pedagogicznej przez pedagogów ( świecka i religijna)
„Wychowanie księcia chrześcijańskiego „ Erazm z Rotterdamu , „Książę” - Machiavelli
„Emblematum Liber” - książka z emblematami - Andrea Alciato
teksty .....????
FACECJE - typ twórczości satyrycznej - SOWIZDRZAŁ [postaci opowiadające o niesprawiedliwościach losu??]
HISTORIOGRAFIA - „Traktat o dwóch samurajach” (Polska). Każdy dwór miał swojego historiografia…
… nowel opowiedzianych przez 10 osób - zamkniętych w obawie przed epidemią w domku pod Florencją przez 10 dni
* chęć napiętnowania zbyt wysokich ambicji kupców florenckich - niewspółmiernych z ambicjami kulturalnymi
III. DANTE -> 1265 - 1321
Dzieło życia - „Boska komedia
Także polityk - duży wpływ na życie, nie mógł się przez to w pełni poświęcić literaturze
„ Vita nova” „Boska(...) - pisana 17…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz