Relacja - odpowiedzialność osobista i rzeczowa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Relacja - odpowiedzialność osobista i rzeczowa. - strona 1 Relacja - odpowiedzialność osobista i rzeczowa. - strona 2

Fragment notatki:

Relacja- odpowiedzialność osobista i odpowiedzialność rzeczowa. Odpowiedzialność osobista nie wyłącza rzeczowej i odwrotnie (współistnienie odpowiedzialności osobistej i rzeczowej).
Rozziew odpowiedzialności osobistej i rzeczowej.
Konkluzja:
Ad. 4 należy odróżnić odpowiedzialność osobistą i rzeczową, możliwy jest ich zbieg i rozłączenie.
Podział na odpowiedzialność osobistą i rzeczową prowadzi do wytworzenia różnych typów zabezpieczeń:
Zabezpieczenie osobiste - ustanawiający je odpowiada całym swoim majątkiem (poręczenie gwarancyjne- kaucja itp.).
Zabezpieczenie rzeczowe - odpowiada niektórymi elementami majątkowymi (zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
Obie odpowiedzialności są jurydycznie równorzędne , tzn. wierzyciel ma prawo wyboru skorzystania z jednej z odpowiedzialności. Ograniczeniem tego prawa tzw. subsydiarność (najpierw korzystam z jednej odpowiedzialności, a potem z drugiej). Regułę posiłkowości może wprowadzić ustawa lub umowa.
W literaturze teza, że odpowiedzialność rzeczowa zawsze idzie w pierwszej kolejności przed odpowiedzialnością osobistą, bo to wynika z charakteru tej odpowiedzialności  wg SN jest to wątpliwe.
W (Bank) D
P (poręczenie- zob.osobiste) Odpowiedzialność osobista
Umowa pożyczki.
D
W
Odpowiedzialność rzeczowa
Umowa zastawnicza.
Pożyczka zabezpieczona zastawem.
Odpowiedzialność osobista.
W
D
Zbywa przedmiot zastawu
T
Odpowiedzialność rzeczowa.
w. kredytowa
W nie musi brać przewłaszczonego przedmiotu, może żądać świadczenia od P (to jego prawo wyboru).
zabezpieczenie
Przewłaszczenie na zabezpieczenie os. 3 (odp. rzeczowa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz