Rejestry procesora - omówienie zagadnień.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rejestry procesora - omówienie zagadnień. - strona 1 Rejestry procesora - omówienie zagadnień. - strona 2 Rejestry procesora - omówienie zagadnień. - strona 3

Fragment notatki:

Rejestry procesora  Rejestry są szybkimi 8-, 16- (procesory 8086, 8088, 80286) lub 32-bitowymi (procesor 80386 i nowsze)  obszarami składowania danych wewnątrz procesora. Dostęp do nich jest o wiele szybszy niż do pamięci  operacyjnej, a zatem operacje wykorzystujące tylko zawartość rejestrów są wykonywane szybciej niż  odwołujące się do pamięci operacyjnej.  Tab. 1. Podział rejestrów ze względu na funkcje, do których są używane  Kategoria rejestru  zastosowanie  rejestry danych zwane również  rejestrami ogólnego przeznaczenia  używane do operacji arytmetycznych i przenoszenia danych  rejestry segmentowe  używane do przechowywania informacji, w którym segmencie  pamięci operacyjnej (pamięć operacyjna podzielona jest na  segmenty o pojemności 65 536 czyli 64 k bajtów)  przechowywany jest kod programu, w którym jego dane i który  został przeznaczony na przechowywanie danych tymczasowych,  czyli na stos,  rejestry wskaźnikowe i indeksowe  zawierają informacje o przesunięciu danych czyli aktualnym  położeniu w stosunku do początku segmentu, w którym znajdują  się odpowiednie dane  rejestr statusu (stanu) i sterowania  steruje działaniem procesora lub sygnalizuje wynik określonej  operacji  Tab. 2. Rejestry danych (ogólnego przeznaczenia)  nazwa rejestru  symbol  przeznaczenie  Akumulator   AX  jest najefektywniejszy przy wykonywaniu operacji matematycznych  Baza (Base)  BX  może służyć do przechowywania przesunięcia np. procedury lub  zmiennej w pamięci; razem z rejestrem segmentowym DS jest używany  jako wskaźnik pamięci  Licznik (Counter)  CX  najczęściej służy jako licznik dla pętli lub rozkazów iteracyjnych  Dane(Data) DX  pełni szczególną rolę przy operacjach mnożenia (przechowuje górne 16  bitów iloczynu) i dzielenia (górne 16 bitów dzielnej);  służy również do adresowania portów podczas rozkazów I/O  AX, BX, CX i DX to rejestry szesnastobitowe. Jednakże istnieje możliwość potraktowania każdego z nich jako  dwóch rejestrów ośmiobitowych. I tak dolna 1-bajtowa część rejestru AX nosi nazwę AL (ang. A-Low), a górne 8  bitów AH (A-High).  Nazwy rejestrów w procesorach 32-bitowych są analogiczne do 16-bitowych, ale poprzedza je litera E, np. AX  zamienia się na EAX. Wówczas AX oznacza 16 dolnych (mniej znaczących) bitów rejestru EAX (rys. 1).     AH  AL     AX  EAX  Rys. 1. Nazwy rejestrów ośmio-, szesnasto- i trzydziestodwubitowych na przykładzie rejestu AX  Tab. 3. Rejestry segmentowe  nazwa rejestru  symbol  przeznaczenie  Segment kodu  CS (Code  Segment)  zawiera numer segmentu pamięci operacyjnej, w którym  przechowywany jest kod wykonywanego programu  Segment  danych  DS. (Data  Segment)  zawiera numer segmentu pamięci operacyjnej, w którym 

(…)


(nadmiar)
a najbardziej znaczącym bitem operandu; sprawdzany przy
operacjach na liczbach całkowitych ze znakiem
Direction* Flag DF Wpływa na polecenia transferu bloków danych w górę (0) lub w dół
UP⇔
(kierunek)
(1), poprzez zwiększanie lub zmniejszanie zawartości rejestrów SI
i DI w czasie wykonywania operacji na ciągach
*
Interrupt Flag IF Decyduje o tym, czy przerwania systemowe sygnalizowane przez
EI…
… operandu jest parzysta; używany do sprawdzania
poprawności przesyłania danych
Carry Flag
CF Zawiera wartość (0 lub 1) przeniesioną poza najbardziej znaczący bit
(przeniesienie)
operandu; wykorzystywany do kontroli operacji arytmetycznych na
liczbach całkowitych bez znaku, operacji przesunięć i obrotów oraz
wskaźnik operacji mnożenia
Wykład 3 str.3
ozn.
debugera
PL⇔NG
NZ⇔ZR
NA⇔AC
PO⇔PE
NC⇔CY
Opracowała: G…
…. Sobiczewska (WSInf Łódź); data postatniej modyfikacji 2007-04-05
Tab. 7. Znaczniki rejestru FLAGS (ciąg dalszy)
Znacznik
Sym
przeznaczenie
bol
Sign Flag
SF Pokazuje zawartość (0 dla liczby dodatniej lub 1 dla ujemnej)
(znak)
najbardziej znaczącego bitu operandu, czyli w przypadku operacji na
liczbach ze znakiem, czy wynik jest dodatni, czy ujemny
Zero Flag
ZF Jest ustawiany na 1, gdy wynikiem operacji…
… łańcucha źródłowego
DI (Destina- podobny do SI; w operacjach na łańcuchach wskaźnik łańcucha
tion)
przeznaczenia
BP (Base) wskaźnik pamięci odnoszący się do segmentu stosu
wskaźnik stosu zawierający informację o bieżącym położeniu na stosie;
SP (Stack)
powinien być modyfikowany tylko przez rozkazy operujące na stosie
Indeksowe
(Index)
Wskaźnikowe
(Pointer)
Tab. 5. Wskaźnik rozkazów
nazwa rejestru
symbol…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz