REGIONALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW BYŁEGO ZSRR

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
REGIONALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW BYŁEGO ZSRR - strona 1 REGIONALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW BYŁEGO ZSRR - strona 2 REGIONALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW BYŁEGO ZSRR - strona 3

Fragment notatki:


Temat 4: REGIONALNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA KRAJÓW BYŁEGO ZSRR Współpraca w ramach WNP 1. Pierwsze porozumienie o zacieśnieniu współpracy po rozpadzie ZSRR (8 grudnia 1991) 2. Partnerzy porozumienia: • Inicjatorzy (Rosja, Ukraina, Białoruś) • Kraje, które dołączyły - Szczyt w Ałma Acie 21 grudnia 1991 ( Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizja, Mołdowa, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan oraz Gruzja-1993) • Kraje b. ZSRR pozostające poza WNP (Litwa, Łotwa i Estonia) 3. Podstawowe cele WNP - ułatwienie przechodzenia do autonomicznych systemów gospodarczych poprzez: koordynację działalności w sferze polityki zagranicznej współpracę na rzecz kształtowania jednolitej przestrzeni ekonomicznej współpracę w zakresie polityki celnej tworzenie wspólnych systemów transportowych i komunikacyjnych  współpracę w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego  walka z przestępczością zorganizowaną. Wspólnocie nie nadano podmiotowości prawnomiędzynarodowej. 4. Podejście Rosji do WNP: • WNP miała być instrumentem utrzymującym jej wpływy polityczne i gospodarcze na tym obszarze • WNP miała stać się organizacją integracyjną oparta na zasadach podobnych jak EWG 5. Podejście poszczególnych państw poradzieckich do WNP: • Grupa 1 (Ukraina, Mołdowa, Gruzja, Azerbejdżan) - priorytet umacnianie niepodległości oraz utrzymanie dawnych rynków zbytu • Grupa 2 (państwa Azji Centralnej) - ich liderzy zaskoczeni i zdezorientowani otrzymaną niepodległością opowiadali się za utrzymaniem ścisłych powiązań z była metropolią • Grupa 3 (Białoruś i Armenia) 6. Najważniejsze skutki dotychczasowej integracji: Podpisanie dużej ilości porozumień (które w większości nie weszły w życie) Zagwarantowanie, by rozpad ZSRR dokonał się w cywilizowany sposób Przejście na rozliczenia w cenach światowych i walutach wymienialnych Zahamowanie spadku i stabilizacja handlu wzajemnego  Bardziej uzasadnionym jest stosowanie określenia „obszar WNP” niż rzeczywiście działająca organizacja WNP 7. Rola handlu wzajemnego w wymianie poszczególnych krajów Wspólnoty (Eksport)
7. Rola handlu wzajemnego w wymianie poszczególnych krajów Wspólnoty (Import)


(…)

… Uzbekistanem i Kazachstanem o dominację w regionie Brak podstaw do wzajemnej współpracy (podobny surowcowy profil) IV. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza 1. Partnerzy: Szczyt w Astanie w 2000 r. (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan - kraje prowadzące najbardziej prorosyjską politykę) Obserwatorzy (Ukraina, Mołdowa, Armenia) 2. Podstawowe cele: Budowa unii celnej i wspólnej przestrzeni gospodarczej Realizacja wielostronnych projektów (energetyka, transport) Przyciąganie pozostałych krajów WNP 3. Najważniejsze osiągnięcia:
Utworzenie strefy wolnego handlu (ze znacznymi wyłączeniami)
Zacieśnienie współpracy pomiędzy służbami granicznymi
Wprowadzenie jednolitych stawek na przewozy kolejowe
Zapewnienie bezwizowego ruchu obywateli
Podejmowanie prób uzgadniania polityki walutowej i rolnej
Koordynacja działań na rynkach zagranicznych (uzgadnianie pozycji negocjacyjnych z WTO)
Najbardziej stabilna organizacja działająca na terenie b. ZSRR
V. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza 1. Podpisanie porozumienia - 2003 r (Rosja, Białoruś, Ukraina i Kazachstan) 2. Główne zamierzenia: Utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku Prowadzenie wspólnej polityki w zakresie handlu zagranicznego…
… - euroazjatycki ropociąg od kaspijskich złóż ropy oraz magistrale kolejowe i drogowe) Próba zademonstrowania niezależności od Rosji 3. Główne osiągnięcia: Przyjęcie Karty GUUAM (Jałta 2001) - przekształcenie w organizacje międzynarodową Uzgodnienie stworzenia strefy wolnego handlu i powołania centrum informacyjnego (2002) Utworzenie Zgromadzenia Parlamentarnego (2004)  Powołanie Stałego Sekretariatu (2006) 4…
… (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan) Wojna domowa w Tadżykistanie i dystansowanie się Turkmenistanu protokół nie wszedł w życie Podpisanie (1994 r) przez Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan umowy o powołaniu wspólnej przestrzeni gospodarczej (przepływ kapitałów i pracowników, zniesienie ceł, unifikacja ustawodawstwa celnego) Przystąpienie (1998 r) Tadżykistanu i powołanie…
… Uzgadnianie polityki podatkowej, kredytowej i walutowofinansowej Powołanie ponadnarodowego organu regulującego, podejmującego obligatoryjne decyzje (po pomarańczowej rewolucji stanowisko Kijowa uległo nieznacznej korekcie) Próba integracji państw najsilniej ze sobą związanych i majacych dla Rosji najważniejsze znaczenie 3. Dotychczasowe osiągnięcia: Przygotowanie porozumień (zasady określania kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz