Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym - strona 1 Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym - strona 2

Fragment notatki:

dr inż. Mariusz Frukacz     Ćwiczenia z geodezji II    1  TEMAT 4  Redukcje długości pomierzonych dalmierzem elektromagnetycznym.  Poprawki odwzorowawcze dla długości w układach „1965” i „2000”.    1.  Poprawka atmosferyczna  1.1. Poprawka  atmosferyczna  wyrażona  w  ppm  [mm/km]  obliczona  dla  danego  dalmierza  elektromagnetycznego:  11, 2 [ ] 273,15 273,15 a Bp e D A ppm t t   ∆ = − +   + +   ,  gdzie:    t  – temperatura w [°C],    p  – ciśnienie w [hPa],    e  – prężność pary wodnej w [hPa],    A, B  – parametry zależne od typu dalmierza (dla Leica TC 407: A=282; B=79,4).    1.2. Długość poprawiona o wpływ warunków atmosferycznych wyniesie:  6 10 a p a p D D D D − = + ∆ ⋅ ⋅ .    2.  Poprawka kalibracyjna  2.1. Poprawka kalibracyjna ma postać  6 10 k k a D c d D − ∆ = + ⋅ ⋅ ,  gdzie:    c  – stała zestawu dalmierz – reflektor (stała dodawania) w [m],    dk  – poprawka skali dalmierza [ppm], równa  1 k d d k = − , gdzie  k d  – skala dalmierza.    2.2. Długość poprawiona o wpływ błędów instrumentalnych:  k a k D D D = + ∆  lub  k a d D D k c = ⋅ + .      3.  Poprawka z tytułu pochylenia osi celowej dalmierza, wpływ refrakcji i krzywizny Ziemi  3.1. Długość  poprawioną  z  tytułu  pochylenia  osi  celowej  dalmierza  oraz  wpływu  refrakcji  i  krzywizny Ziemi obliczymy wzorem:  2 sin 1 sin 2 2 2 k k A k D S D Z Z R   = − −     ,  gdzie:    Z  – pomierzony kąt zenitalny,    k  – współczynnik refrakcji (dla zadań typowych przyjmujemy k = 0.13),    RA  – odległość stanowiska instrumentu od środka Ziemi,  A A A R R H i = + +   gdzie:  HA –  wysokość stanowiska instrumentu nad poziomem morza,  iA  – wysokość instrumentu na stanowisku,  R  – lokalny promień Ziemi obliczony wzorem:  2 2 2 1 1 sin a e R e B − = −  lub  2 2 1 sin b R e B = −   gdzie    B  – szerokość geodezyjna środka odcinka,    a, b, e  – parametry elipsoidy  GRS-80 (a = 6378 137,00000 m,  b  = 6356 752,31414  m,  e  = 0,0818191910428).  Dla większości zadań dla okolic Krakowa (B=50°) można przyjąć lokalny promień Ziemi R = 6 382 km  dr inż. Mariusz Frukacz     Ćwiczenia z geodezji II    2    4.  Redukcja na poziom odniesienia  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz