Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu za pośrednictwem komisji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu za pośrednictwem komisji-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Realizacja funkcji kontrolnej Sejmu za pośrednictwem komisji.
Wiele ustaw regulujących poszczególne zagadnienia zobowiązuje rząd lub odpowiedniego ministra regularnego przedstawiania sprawozdań i informacji w określonym zakresie. Materiały te stają się przedmiotem obrad komisji lub nawet całej izby. Prawo żądania wysłucha przyjmuje na szczeblu komisji sejmowych postać dezyderatów i opinii. Dezyderat jest to uchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do Rady Ministrów, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawa obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich stanowisko w terminie 30 dni. Odpowiedz jest rozpatrywana przez komisję, a w razie uznania jej za niezadowalającą lub udzielaną po terminie komisja może ponowić dezyderat lub przedstawić Sejmowi propozycję podjęcia odpowiedniej uchwały. Opinia zawiera stanowisko komisji w określonej sprawie. Kierować ją można do wszystkich centralnych organów i instytucji w systemie administracji rządowej; na żądanie komisji adresat musi zająć stanowisko w terminie 30 dni. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz