Raport Sekretarza Generalnego ONZ - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Raport Sekretarza Generalnego ONZ - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Raport Sekretarza Generalnego ONZ na temat 10 lat wdrażania AGENDY 21 (2000 rok)
maleje powierzchnia naturalnych terenów leśnych. W latach 90. średnia powierzchnia wycinanych lasów wynosiła 14,6 mln rocznie
około połowa drewna pozyskiwanego na świcie służy jako drewno opałowe, 90 % takiego drewna zużywają kraje rozwijające się. Maleje całkowita biomasa drewna, zawarta w światowych lasach, co ogranicza ich zdolność do łagodzenia zmian klimatycznych
wskutek działalności człowieka uległo 27% łącznej objętości raf koralowych. Wg prognoz, dalsze 32% objętości raf koralowych może stracić swe funkcjonalne znaczenie w ciągu 30 lat.
Problemy w zachowaniu bioróżnorodności na poziomie ekosystemalnym
zabudowa, erozja gleb, chemizacja rolnictwa
niszczenie lasów na wododziałach (np. w górach co powoduje że ziemia spływa), karczowanie lasów, zanieczyszczanie atmosfery
nadmierna eksploatacja łowisk
zabudowa rzek
zanieczyszczenie przemysłowe i rolnicze
zasypywanie wód pod zabudowę
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz