Rachunkowość - podatek akcyzowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - podatek akcyzowy - strona 1 Rachunkowość - podatek akcyzowy - strona 2 Rachunkowość - podatek akcyzowy - strona 3

Fragment notatki:


PODATEK AKCYZOWY 1. Podmiot podatku: Podatnikami są importerzy i producenci wyrobów akcyzowych bez względu na ich strukturę organizacyjno- prawną. Zapłacenie podatku akcyzowego przez importerów i producentów nie zwalnia ich od płacenia podatku VAT. Płacą go oni na ogólnych zasadach. Podatek akcyzowy wliczony przez podatnika w cenę wyrobu i dopiero później staje się przedmiotem obrotu. Sprzedaż wyrobu jest opodatkowana podatkiem VAT.
2. Przedmiot podatku. Przedmiotem opodatkowania są: Sprzedaż;
Eksport;
Import;
Zamiana;
Darowizna;
Przekazanie wyrobów akcyzowych.
Powyższe czynności dotyczą tylko wyrobów akcyzowych.
Do wyrobów akcyzowych należą: Produkty naftowe i syntetyczne paliwa płynne;
Broń palna myśliwska i broń gazowa;
Specjalistyczne wyposażenie obiektów, w których prowadzi się działalność rozrywkową (np. automaty hazardowe);
Samochody osobowe;
Jachty pełnomorskie, łodzie żaglowe, łodzie z silnikiem, i łodzie przystosowane do silników (z wyjątkiem łodzi rybackich, roboczych i ratowniczych);
Sprzęt elektroniczny wysokiej klasy i kamery wideo;
Sól;
Środki upiększające i wyroby perfumeryjne;
Karty do gry (bez kart dla dzieci);
Wyroby przemysłu winiarskiego, wyroby przemysłu spirytusowego i drożdżowego (z wyłączeniem drożdży);
Piwo;
Wyroby tytoniowe;
Pozostałe wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe, które są mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu nie przekracza 0,5%;
Gaz wykorzystywany do napędu samochodów i napełniania butli turystycznych o masie 0,5 kg.
3. Podstawa opodatkowania. Podstawą opodatkowania jest:
U producentów - obrót wyrobami akcyzowymi;
U importerów - wartość celna wyrobów akcyzowych powiększona o cło obliczone według stawki podstawowej oraz w przypadku, gdy towary zostały zwolnione od cła lub cło zostało zawieszone, albo też, gdy zastosowano preferencyjną stawkę celną;
Ilość wyrobów akcyzowych, jeżeli stawki podatku zostały ustalone kwotowo.
W przypadku braku uregulowań odnośnie podstawy opodatkowania stosuje się przepisy o podatku o VAT.
4. Stawki podatku. Stawki akcyzy mogą mieć charakter:
Kwotowy (np. 107 zł/ 1000 szt. Papierosów);
Procentowy 9np. sól zwykła 17,6%);
Różnicowy (między urzędową cena zbytu a cena nabycia wyrobu ackyzowego. Stawki akcyzy w wynoszą odpowiednio u podatników i u importera: 1)  95% i 1900% - dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego oraz wyrobów tytoniowych;

(…)

…; 2) 80% i 400% - dla paliw do silników; 3) 70% i 230% - dla wyrobów winiarskich, piwa oraz pozostałych napojów alkoholowych;
4) 40% i 65% - dla samochodów osobowych; 5) 25% i 40% - dla pozostałych wyrobów;
6) 35% i 55% - dla paliw gazowych do silników.
4. Ulgi i zwolnienia.
Sprzedaż towarów akcyzowych na eksport nie podlega podatkowi akcyzowemu. Podatnik eksportujący wyroby akcyzowe, które nabył…
… sztucznych produkowane przez zakłady pracy chronionej;
Rozlew wódek gatunkowych i wyrobów winiarskich zakupionych po cenach zawierających podatek akcyzowy lub, od których ten podatek został pobrany przez urząd celny;
Wyroby akcyzowe sprzedawane do wolnych obszarów celnych w portach lotniczych morskich, itp.
5. Tryb i warunki płatności.
Podatnicy uiszczają podatek od wyrobów akcyzowych wytwarzanych w kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz