Pytania z egzaminu cz.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu cz.3 - strona 1 Pytania z egzaminu cz.3 - strona 2 Pytania z egzaminu cz.3 - strona 3

Fragment notatki:

„Pytania do egzaminu z finansów publicznych”
Pytania testowe:
Cos o finanse publiczne (a sektor publiczny?)
fałsz
prawda
Udział dochodów budżetowych w PKB w Polsce jest:
niższy od średniej OECD
wyższy od średniej OECD
Potrzeby indywidualne i zbiorowe wydzielone są wg kryterium:
.....
sposobu zaspokojenia
...
Zasada jedności
...
...
ogół dochodów na ogół wydatków Części są wydzielone wg kryterium podmiotowo- przedmiotowego
...
Uchylanie się od podatków oznacza:
zawsze kolizję z prawem
nie zawsze wchodzi się w kolizje z prawem
nie wchodzi się w kolizje z prawem
Stawka linowa oznacza ze gdy dochód wzrasta to wysokość podatku
zmienia się
nie zmienia się
Strategia podatkowa polega na zapłaceniu kwoty
minimalnej
optymalnej
Teoria asymilacji poszukuje pomiędzy pożyczką a podatkiem
różnic
podobieństw
Do czego parlament najpierw uzyskał prawo??
do stanowienia dochodów potem wydatków
do stanowienia wydatków potem dochodów
do stanowienia jednocześnie
Finanse publiczne są ujęte w konstytucji
Wąsko (dała bym to, ponieważ w konstytucji tylko jeden rozdział jest o FP)
obszernie
mniej obszernie
Unifikacja podatku Vat w UE
Czy podejście pozytywne i normatywne się wykluczają
prawda
fałsz (wg mnie)
(Pozytywne: wiedza oparta na faktach, pozbawiona emocjonowania, oparta na twardych danych, obiektywna nauka. Odpowiada na pytanie jak jest i na tej podstawie buduje wnioski dotyczace przyszlosci. Opiera sie na analizie faktow, a wyniki badan dzieli na falszywe i prawdziwe.
Normatywne: Odpowiada na pytanie jak powinno byc, nie ingoruje osiagniec ekonomii pozytywnej. Zaklada, ze ekonomista powinien odpowiadac na pytanie co jest dobre, a co zle i powinien kierowac sie wartosciami. )
Kryterium finansowe wpływów czasowe i definitywne
Wzrost wydatków budżetu państwa powoduje wzrost gospodarczy
prawda
fałsz
„Dobro” ze względu na cech fizyczne jest:
prywatne
publiczne
zarówno publiczne jak i prywatne
Przy podziale podatku według klasyfikacji prawnej wyróżniamy:


(…)

… zasilać finanse prywatne)
Szkoły wyższe to :
państwowy zakład budżetowy
państwowa jednostka budżetowa
podmiot działający na podstawie odpowiedniej ustawy
Rozpoczęcie procedury budżetowej:
określona w ustawie o finansach publicznych
dnia 1 marca roku poprzedzającego rok budżetowy
nie jest określone - inicjuje ja MF
Zakres kontroli parlamentarnej jest:
mniejszy od uchwalania
większy od uchwalania
taki sam
Potrzeby indywidualne i zbiorowe są podzielone wg kryterium:
zaspokojenia potrzeb
Prerogacja jest zamiennie stosowana wobec prowizorium budżetowego w Polsce P/F
czym polityka budżetowa różni się od innych
cele, i dążenie do nich
wykorzystuje określone narzędzia
Parlament decydował
najpierw o dochodach potem o wydatkach
najpierw o wydatkach potem o dochodach
równocześnie
Kryterium podziału wg…
… stawki kwotowej
Wykluczone jest zastosowanie stawki procentowej
Nie jest wykluczone zastosowanie stawki kwotowej
Pytania opisowe:
Co to jest zakład budżetowy?
Klasyfikacja podmiotowa finansów.
Obliczyć podatek naliczony i należny (tabeleczka).
Zakres władzy w społecznych zależy od.
Wymień 4 państwa o najwyższym stosunku wydatków do PKB.
Wymień 4 państwa o najniższym stosunku wydatków do PKB…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz