Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2884
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2 Pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

Krystian Heffner Katedra Gospodarki Przestrzennej
AE Katowice
GEOGRAFIA EKONOMICZNA - PYTANIA EGZAMINACYJNE (2010/2011)
1
Czym zajmuje się geografia społeczno-ekonomiczna
2
Jak brzmią pytania, na które stara się odpowiedzieć geografia społeczno-ekonomiczna 3
Jakie są podstawowe zadania geografii społeczno-ekonomicznej
4
Wskaż podstawowe funkcje geografii społeczno-ekonomicznej
5
Wskaż funkcje (zastosowania) praktyczne geografii społeczno-ekonomicznej
6
Gałęzie (sub-dyscypliny) badawcze geografii społeczno-ekonomicznej
7
Znajdź funkcje poznawcze geografii społeczno-ekonomicznej
8
Jak można rozumieć pojęcie Human Geography 9
Wyjaśnij termin anekumena
10
Wyjaśnij termin ekumena
11
Co oznacza określenie monitoring środowiska
2
Co zaliczamy do tzw. odnawialnych zasobów środowiska 3
Co zaliczamy do tzw. nieodnawialnych zasobów środowiska
4
Co oznacza pojęcie determinizmu geograficznego
5
Co oznacza pojęcie indeterminizmu geograficznego
6
Co oznacza pojęcie posybilizmu 7
Co oznacza pojęcie imposybilizmu
8
Z którą filozoficzną teorią rozwoju społeczno-gospodarczego można powiązać posybilizm i imposybilizm?
9
Wskaż czynniki wymieniane - w klasycznym ujęciu - jako niezbędne do rozwoju społeczno-gospodarczego
20
Wskaż (wśród wymienionych) typy skażeń powierzchni ziemi
1
Wskaż, typowe skażenia powietrza atmosferycznego wywołane działalnością człowieka
2
Jakie są zagrożenia związane z brakiem równowagi w hydrosferze, wywołane działalnością człowieka
3
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Drawieński Park Narodowy
4
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Wigierski Park Narodowy
5
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Bieszczadzki Park Narodowy
6
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Karkonoski Park Narodowy
7
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Woliński Park Narodowy
8
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Białowieski Park Narodowy
9
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Słowiński Park Narodowy
30
Wskaż rejon Polski w którym znajduje się Kampinoski Park Narodowy


(…)

… Wschodni, Armenia, Kuwejt, Katar, Luksemburg, Słowenia, Litwa, Estonia, Malta, Cypr, Nikaragua, Honduras, Kostaryka, Barbados, Belize, Gambia, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Rwanda, Burundi, Wyspy Zielonego Przylądka, Dżibuti)
6
Języki, którymi posługuje się w życiu codziennym więcej niż 50 mln ludzi na świecie
7
Jakie języki należą do grupy języków indoeuropejskich?
8
Jakie języki należą do językowej…
… podstawowe bariery rozwoju osadnictwa
6
Wskaż czynniki sprzyjające zaludnieniu obszarów
7
Dlaczego w strefie szerokości geograficznej 20-50N (północnej) mieszka blisko 90% ludności świata?
8
Wskaż obszary nie zaludnione i bardzo słabo zaludnione w skali globalnej
9
Jakie są cechy rolnictwa ekstensywnego?
180
Jakie są cechy rolnictwa intensywnego?
1
W jakich krajach mieszkają wyznawcy buddyzmu stanowiąc…
… osiągnie (wg prognoz demograficznych sporządzonych przez ONZ) liczba mieszkańców Ziemi w 2150 roku (tzw. prognoza średnia)
3
Znajdź główne punkty czasowe krzywej wzrostu ludności świata (okresy charakterystycznych zmian w zaludnieniu świata) 4
Jaką funkcją można opisać krzywą wzrostu ludności świata
5
W jakim okresie liczba mieszkańców ziemi przekroczyła 500 mln osób
6
Kiedy liczba mieszkańców ziemi przekroczyła miliard
7
Kiedy liczba mieszkańców ziemi przekroczyła 6 miliardów
8
Podaj wielkość populacji ludzi na Ziemi (+/-) w okresie późnego średniowiecza (około 1650 r) 9
Ludność w wieku przedprodukcyjnym to...
110
Ludność w wieku produkcyjnym starszym to...
1
Jak rozumieć pojecie „Ludność w wieku poprodukcyjnym”
2
Co oznacza termin maskulinizacja .
3
Co oznacza termin feminizacja
4
Tzw. piramida wieku…

W teorii koncentrycznej struktury miasta mieszkańcy o najwyższych dochodach lokują się...
1
Jakie są główne założenia tzw. sektorowego modelu struktury przestrzennej miasta
2
Jakie zjawisko można ocenić posługując się krzywą Lorenza
3
Na czym polega analiza tzw. krzywej koncentracji Lorenza 4
Jakie są cechy rolnictwa ekstensywnego?
5
Które z tzw. praw migracji, sformułowanych przez E.G. Ravensteina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz