Pytania kontrolne raz z odpowiedziami

Nasza ocena:

4
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania kontrolne raz z odpowiedziami - strona 1

Fragment notatki:


1. Co to są zmienne lokalne shell-a? Jakie znasz przykłady zmiennych shell-a?    Interpreter  poleceń   shell   ma  zdefiniowany  pewien   zestaw  zmiennych  lokalnych .  W  odróżnieniu  od  zmiennych  środowiskowych,  zmienne  shell-a   nie  są  dziedziczone  przez  uruchamiane  procesy   (stąd  mówimy,  że  są  to  zmienne lokalne). Zestaw ustawionych zmiennych shell-a można wyświetlić poleceniem set (zarówno w stellu bash  jak i tcsh).    Przykłady:  zmienne  HISTSIZE  (bash) lub  history  (tcsh) określają liczbę pamiętanych poleceń w historii.  zmienne  PS1  (bash) lub  prompt  (tcsh) określają wygląd .znaczka zachęty. (początek wiersza poleceń)  zmienne  TMOUT  (bash) lub  autologout  (tcsh) określają po jakim czasie nieaktywności użytkownika  zostanie on automatycznie wylogowany.  TMOUT  jest podawany w sekundach,  autologout  w minutach.    2. Jaka jest domyślna nazwa dla pliku wynikowego utworzonego przy kompilacji za pomocą cc lub gcc?    gcc plik_ źródłowy -o plik_wynikowy    Nie  podanie  opcji  -o  oraz  nazwy  pliku   wynikowego  spowoduje,  że  zostanie  utworzony  domyślny   plik   wynikowy o nazwie a.out .     3. Czym się różnią następujące polecenia:  ./progr  - uruchamia z katalogu bieżąceg o  progr   - uruchomienie ‘zwykle’ pewnego programu z np.   /usr/bin/prog     Można  uniknąć  podawania  nazw  postaci  ./program  dodając  do  zmiennej  środowiskowej  PATH  ścieżkę  do  katalogu  bieżącego  ...  (zmienna  PATH  zawiera  listę  ścieżek  do  katalogów,  w  których  poszukiwany  jest  uruchamiany program).  Program, który chcemy uruchomić jest poszukiwany w ścieżkach zapisanych w zmiennej PATH po kolei. Tak, więc  nawet  mając  w  zmiennej  PATH  ścieżkę  ‘.’    podanie  samej  nazwy  programu  bez  ścieżki  dostępu  może  być  niejednoznaczne. Przykładowo:  - /ls  spowoduje uruchomienie programu o nazwie ls z katalogu bieżacego,  -  ls  spowoduje  zwykle  uruchomienie  /usr/bin/ls  i  wyświetlenie  zawartości  katalogu,  gdyż  katalog  /usr/bin  znajduje się zazwyczaj wcześniej w PATH niż ‘.’.    4. Co to jest kod zakończenia procesu?    Każdy  program  napisany poprawnie powinien  zwracać  jakąś  wartość  ( kod  wyjścia/ zakończenia procesu ). Jest to  wartość   zwracana  przez  funkcję  main()  w  programie  (patrz  przykład 8).  Zgodnie  z  konwencją  jest  to   wartość 0  gdy program zakończył się poprawnie  (normalnie), lub dowolna inna wartość jeżeli wystąpiły błędy.   ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz